EnergoZrouti.cz

Zemědělské dotace v ČR nejsou podle Evropské komise dostatečně ambiciózní, vláda by je měla upravit

  
Martin Bárta
3. 5. 2022 ▪ 13:48

Plán Společné zemědělské politiky pro roky 2023 - 2027 se u Evropské komise opět nesetkal s pozitivní odezvou. Podle připomínek komise, které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství jsou plány Česka málo ambiciózní.

Balíky slámy
Balíky slámy

Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo připomínky, které obdrželo od Evropské komise ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky. Podle komise nejsou plány pro roky 2023 – 2027 dostatečně ambiciózní a Česko by se v nich mělo více zaměřit na obnovitelné zdroje energie či oblast ochrany životního prostředí. Podle ekologů nejde o nic překvapivého, před tím, že návrh zemědělských dotací nevyřeší zásadní problémy krajiny a půdy už ekologické organizace varovaly dříve.

Česko by se v novém plánu mělo podle Evropské komise zaměřit třeba na to, aby došlo ke snížení závislosti tuzemského zemědělství na fosilních palivech. Razantnější by mělo být i omezování pesticidů, které zemědělci využívají. Mimo toho by měly být vyčleněny nové plochy pro biodiverzitu, které by měly tvorbou krajinných prvků snížit rozlohy monokultur nad 20 hektarů, kterých je v Česku velké množství. Ve větší míře by měly být v plánu zohledněny i ochranné pásy, které by bránily splachu pesticidů a dusičnanů do vod.

„Evropská komise potvrdila náš názor, že zásadní problémy, kterými trpí naše krajina a půda, nemůže současný návrh zemědělských dotací vyřešit. Je totiž zřejmé, že nám utíká cenný čas, který potřebujeme, abychom připravili krajinu na drastické dopady klimatické změny. Bez toho nebudeme schopni zajistit, že pro nás bude naše krajina dlouhodobě schopna vyprodukovat dostatečné množství zdravých a dostupných potravin. Znamená to v mnohem větší míře obnovovat meze, remízky a mokřady, lépe chránit vodu a zadržovat ji v půdě, zmenšovat monokultury, či snižovat závislost na umělých hnojivech a pesticidech. A takový způsob hospodaření by právě peníze veřejnosti měly podporovat mnohem více než doposud.“ uvedl Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA.

Podle komise jsou podmínky dotací pro následující období nastaveny tak, že je snadno splní téměř všichni zemědělci. Není tak jisté, že dotace přinesou významnější přínos pro klima či přírodu. Jak již bylo uvedeno, Evropská komise navrhuje plány přepracovat a nastavit v nich vyšší ambice včetně lepšího nastavení rovnováhy mezi produkčně orientovanými cíli a cíli zaměřenými na životní prostředí a klima.

Evropská komise byla kritická již k původnímu návrhu z dílny bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana. Nově upravený návrh, který do Bruselu odeslal v lednu ministr zemědělství Zdeněk Nekula, jež ve stejném měsíci nahradil na funkci ministra právě Tomana se ale u Evropské komise opět nesetkal s příliš pozitivní odezvou.

Ministerstvo zemědělství tak nyní musí na připomínky komise odpovědět a Strategický plán upravit. Evropská komise poté musí aktualizovaný finální plán schválit. Nový plán potom bude regulovat využívání evropských zemědělských dotací pro následujících pět let, kdy by z Bruselu mělo do českého zemědělství přitéct přes 140 miliard korun.
Štítky: Zemědělství Společná zemědělská politika Evropská komise Strategický plán SZP Ministerstvo zemědělství
Zdroj: RED