EnergoZrouti.cz

Bič na velké zemědělce zasáhne i ty malé. Agrární komora varuje před úpravou zemědělské politiky

  
Nikola Stránská
20. 12. 2021 ▪ 15:51

Agrární komora varuje před rychlou úpravou Společné zemědělské politiky ze strany nové vlády. Podle ní může rychlou úpravou dojít ke znevýhodnění malých zemědělských podnikatelů i snižování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců.

Zemědělství
Zemědělství
Foto: Unsplash

Aktualizováno - 27. 12. 2021, 12:17

Velkou nelibost mezi zemědělci přineslo oznámení nové vlády Petra Fialy, která by chtěla zasáhnout do Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Současná podoba je totiž podle Agrární komory České republiky již mnohokrát konzultována s odborníky a zástupci zemědělské i nezemědělské veřejnosti. Další změny v již vytvořeném konceptu by tak podle komory mohly mít fatální dopady na malé i velké tuzemské zemědělce.

Bič na velké zemědělce postihne i ty malé

„Stanovení férových pravidel příští Společné zemědělské politiky je klíčové pro budoucnost české zemědělské prvovýroby. Je proto na místě, aby odborná i neodborná zemědělská veřejnost dostala patřičný časový prostor na důkladné prostudování případných změn Návrhu Strategického plánu SZP a následně se k nim mohla vyjádřit. V termínu do konce roku, dokdy má být tento dokument odeslán Evropské komisi, to není reálné. Takový přístup bychom považovali za krajně nekonstruktivní,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Jako zásadní považuje komora společně se Zemědělským svazem ČR hlavní udržení minimální navržené míry kofinancování Programu rozvoje venkova ve výši 65 %. Snížení by pak znamenalo rezignaci na plnění environmentálních požadavků Evropské unie, které vyplývají z Green dealu, tedy takzvané Evropské zelené dohody. Snížení kofinancování by totiž podle komory mělo vliv na konkurenceschop­nost tuzemských zemědělců na evropském i globálním trhu a s tím i celkový propad tuzemské produkce zemědělské výroby.

Další neméně důležitým bodem je pak pro zástupce zemědělců i zastropování přímých plateb, které považují za diskriminační. Mimo velkých firem by totiž tato úprava poškodila i malé podnikatele, kteří se spojili do větších akciových společností a družstev tak, aby byly konkurenceschopné. V Česku by tak šlo zhruba o 150 tisíc majitelů. Pro zemědělce by navíc šlo o další zvýšení administrativní zátěže, která by se promítla i v koncových cenách pro spotřebitele.

„Situace řady českých zemědělských prvovýrobců se už nyní stává dlouhodobě neudržitelnou vzhledem k raketově rostoucím vstupním nákladům v posledních měsících. V příštích letech se například chystá zavřít chovy polovina chovatelů prasat a stejným problémům čelí také chovatelé drůbeže a skotu. Razantní změny v návrhu Strategického plánu SZP a neférový přístup k zemědělcům přispějí k dalšímu vyostření situace. Vedení Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR proto projedná na mimořádném lednovém jednání další kroky,” dodává Doležal.
Štítky: Zemědělství Agrární komora Společná zemědělská politika Evropská unie Ministerstvo zemědělství
Zdroj: AKČR