EnergoZrouti.cz

Krávy jsou pro klima horší než auta. Budou si lidé muset odpustit některá jídla?

  
Lenka Nováková
1. 7. 2021 ▪ 09:14

Krávy jsou podle skupiny globálních investorů horší problémy pro klima než uhlí. Vlády by měly tento problém v rámci snižování emisí skleníkových plynů co nejrychleji řešit. Budeme si muset odpustit některá jídla?

Tur domácí
Tur domácí
Foto: Ulrike Leone / Pixabay

Ačkoliv v popředí boje proti emisím skleníkových plynů, které způsobují globální klimatickou krizi jsou automobily a vlastně i celý automobilový průmysl, je tu stále jedno odvětví na které se občas zapomíná – zemědělství. Právě to totiž podle světových investorů i bývalého šéfa OSN stojí oproti stále řešené dopravě v pozadí a přitom jsou emise z něj možná i vyšší jak z dopravy.

Investoři chtějí po vládách transparentní plány

Skupina globálních investorů (FAIRR), kteří mají k dispozici aktiva ve výši 5 bilionů dolarů tak naléhá na vlády, aby zveřejnily konkrétní cíle pro snižování emisí v zemědělství v rámci národně stanovených příspěvků (NDC) a to ještě před zahájením summitu o klimatické změně COP26.

Právě tento summit, který se letos v listopadu bude konat ve skotském Glasgow, by měl přinést nové závazky zemí ohledně změn klimatu a řešení jejich dopadů. Podle investorů ze skupiny FAIRR by tak mělo být právě zemědělství více sledované a stanoveny pro něj jasné cíle, které emise sníží.

Skupinu investorů navíc podpořil i bývalý generální tajemník OSN Pan Ki-Mun, který je jedním ze strůjců Pařížské klimatické dohody z roku 2015. Ta si stanovila udržet teplotu globálního klimatu pod 2° C oproti době před průmyslovou revolucí a zároveň se snažit o udržení pod nárůstem 1,5° Celsia. Současné studie ale už očekávají, že k překročení těchto hodnot dojde nebo již došlo – nárůst by ale mohl být jen dočasný.

„Krávy jsou nové uhlí“, budeme si muset odpustit některá jídla?

Zemědělská činnost je k životu na planetě jedním z nejdůležitějších témat, zároveň ale představuje třetinu všech světových globálních emisí. Vlády G20 ale podle investorů v současné době neřeší zemědělství z hlediska emisí skleníkových plynů tak, jak by bylo potřeba.

Naopak v jiných oblastech, ze kterých emise pocházejí se řešení objevují ve stále větší míře a dochází k velkým zpřísněním.

„Vlády mají příležitost prokázat vedení a být transparentní ohledně toho, jak velká část jejich příslibů v oblasti klimatu bude ohraničena jako pocházející ze zemědělství. Kapitálové trhy tato data potřebují,“ říká Jeremy Coller, předseda investiční sítě FAIRR ve výši 38 bilionů dolarů.

Jak uvádí organizace FAIRR, „krávy jsou nové uhlí“. Emise ze zemědělství, které využívá půdu jsou na stejné úrovni jako plyny emitované EU, USA a Japonskem dohromady. Pokud by vlády jednotlivých zemí na konferenci COP26 dokázaly transparentně stanovit své plány na řešení klimatické stopy v zemědělství, mohlo by to posílit i důvěru investorů v tento sektor.

Vlády by se tak měly více zaměřit na ekologické hospodářství, které je mnohem šetrnější k životnímu prostředí a produkuje i menší množství skleníkových plynů. Stejně tak by měla být podporována strava, která vytváří při své produkci menší množství emisí skleníkových plynů jako je oxid uhličitý či metan. Omezit by se tak v budoucnu mohla právě produkce hovězího masa či mléčných výrobků, které pocházejí z krav.

Už v současné době tak probíhají snahy o ekologizaci zemědělství přechodem na méně ekologicky náročnou stravu jako je pouze rostlinná strava či využívání bílkoviny z cvrčků. Právě v tyto zdroje obživy vkládají odborníci do budoucna velké naděje ve snižování emisí.
Štítky: Zvířata Zemědělství Ekologie
Zdroj: RED