EnergoZrouti.cz

V EU se ročně vyhodí přes 153 milionů tun potravin. Pozitivní nejsou ani statistiky z Česka

  
Markéta Bártová
21. 9. 2022 ▪ 14:11

V zemích Evropské unie se podle nové studie ročně vyhodí víc jak 153 milionů tun potravin. To je větší množství zemědělské produkce než se do EU dostane. Výjimkou v plýtvání není ani Česko. Autoři studie tak vyzývají Evropskou komisi ke změně.

Bioodpad
Bioodpad

Plýtvání potravinami zůstává v Evropské unii i nadále velkým problémem, který stojí za produkcí zbytečných emisí skleníkových plynů. Podle studie Feedback EU Foundation se v Evropské unii každý rok vyhodí více jak 153 milionů tun potravin. To je mimochodem více než kolik jich celá unie doveze.

Jen v roce 2021 se do EU dovezlo více jak 138 milionů tun zemědělské produkce, která pocházela ze zemí mimo hranice unie. Velká část ale byla dovezena naprosto zbytečně, jelikož podle studie stejně skončila v odpadu.

Autoři zprávy tak upozorňují na výrazný klimatický efekt, který plýtvání potravinami přináší. Zemědělství, a to ať už v případě chovu hospodářských zvířat, tak i pěstování mnoha druhů plodin s sebou nese produkci enormního množství oxidu uhličitého, který se EU snaží omezovat ve snaze zpomalit či zastavit změnu klimatu.

Plýtvání potravinami přitom podle autorů ročně vytvoří minimálně šest procent z celkových emisí EU. Mimo ekologického vlivu s sebou ale vyhazování potravin, které jsou zkažené či se jen neprodají nese i vliv ekonomický. Země evropské sedmadvacítky totiž ročně za tyto vyhozené potraviny utratí více než 143 miliard eur.

Odborníci, kteří na studii pracovali tak vyzývají Evropskou komisi, aby stanovila závazný cíl, který by měl pomoci do roku 2030 snížit plýtvání potravinami o 50 procent. Snah o omezení plýtvání s potravinami v současné době probíhá celosvětově velké množství ať už na úrovni politických debat či programů environmentálních organizací.

Jen v České republice je podle statistik Eurostatu ročně vyhozeno více jak 800 tisíc tun potravin. K plýtvání pak dochází v samotných domácnostech, které nakupují jídlo, jež nespotřebují ale také v maloobchodě a velkoobchodě, kde se vyhazuje neprodané jídlo či jídlo, které svým poškozením či deformací není pro zákazníky zajímavé. K dalšímu plýtvání pak dochází i v provozech veřejného stravování. Podle statistik Ministerstva životního prostředí se v Česku vyplýtvá v domácnostech asi 25 kilogramů potravin ročně.
Štítky: Potraviny EU Odpad Plýtvání jídlem Ekologie Studie
Zdroj: RED