EnergoZrouti.cz

Vláda schválila nový plán společné zemědělské politiky, do roku 2027 rozdělí 200 miliard korun

  
Markéta Bártová
12. 10. 2022 ▪ 17:34

Vláda schválila nový plán společné zemědělské politiky na roky 2023 - 2027. Podle ministerstva životního prostředí, které jej připravovalo by mělo zajistit ekologické hospodaření s půdou díky podpoře menších a středních zemědělských podniků. Celkem se v novém období rozdělí 200 miliard korun.

Nový plán společné zemědělské politiky rozdělí 200 miliard korun
Nový plán společné zemědělské politiky rozdělí 200 miliard korun
Foto: Gerhard Bögner z Pixabay

Vláda ČR dnes na svém jednání schválila nový Strategický plán společné zemědělské politiky na roky 2023 – 2027. Plán, jehož úpravy dříve kritizovaly ekologické organizace i Agrární komora ČR by měl rozdělit 200 miliard korun. Podle ministerstva zemědělství se zaměří hlavně na ekologické a udržitelné zemědělství s ohledem na životní prostředí.

„Strategický plán SZP jsme připravili podle aktuálních i dlouhodobých potřeb zemědělství, potravinářství a lesnictví, přičemž jsme se hodně zaměřili na ekologii. O podobě Plánu jsme už od začátku jednali se zainteresovanými institucemi a zástupci zemědělství, potravinářství a lesnictví. Nejvíce peněz nasměrujeme do podpory ekonomicky životaschopného zemědělství. Podpora funguje jako základní záchranná síť pro udržení konkurenceschop­nosti našich zemědělců a pro zajištění dostatku potravin. Pomáhá vybalancovat nestálost zemědělských trhů a příjmů zemědělců v současné době,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Hlavní změnou oproti v současnosti platnému plánu je podle ministerstva zemědělství zavedení podpory na první hektary ve výši 23 procent. Platba bude určena pro prvních 150 hektarů všech zemědělských podniků, a to bez ohledu na jejich velikost. To by mělo podpořit menší a střední zemědělce, což byl požadavek Evropské komise pro schválení plánu.

Podle ministra Nekuly by měla být v souladu s programovým prohlášením vlády právě podpora menších a středních zemědělských podniků, které lépe pečují o půdu, krajinu a vodu. Do roku 2030 by tak Česko podle ministra mohlo mít v ekologickém režimu zhruba čtvrtinu veškeré zemědělské půdy. To ale bude vždy záviset na aktuální situaci a potřebě zajistit dostatek potravin pro soběstačnost ČR.

Nový Strategický plán společné zemědělské politiky bude získávat finance ze dvou zemědělských fondů EU i ze státního rozpočtu. Převážná část financí by ale měla putovat právě z fondů EU a na státní rozpočet tak připadne částka zhruba ve výši 57 miliard korun.

Změny, které nový plán přinese by podle ministerstva zemědělství měly být v krajině patrné už od příštího roku. Zemědělci, kteří v současné době hospodaří na silně erozí ohrožených polích tam nebudou moci například pěstovat monokulturu na ploše větší než 10 hektarů. Pole tak bude nutné rozdělit ochrannými pásy, krajinnými prvky nebo střídáním různých plodin.
Štítky: Zemědělství Ekologie Potraviny Potravinářství Ministerstvo zemědělství Zdeněk Nekula
Zdroj: Ministerstvo zemědělství (MZE)