EnergoZrouti.cz

Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu zákona o ochraně půdního fondu, kvůli podpoře agrovoltaiky

  
Nikola Stránská
17. 5. 2022 ▪ 18:00

Ministerstvo životního prostředí chce změnit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. To by mělo umožnit zemědělcům využívání agrovoltaiky i bez hrazení odvodů. Pro zemědělce by to také mohl být způsob přivýdělku v konkurenčním boji se zahraničními dodavateli.

Agrovoltaika
Agrovoltaika
Foto: Pixabay

Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Změna, která by měla do zákona přijít by totiž podpořila sadaře, pěstitele chmele nebo vína v rozšiřování takzvané agrovoltaiky. Právě tyto druhy zemědělských plodin jsou totiž k tomuto účelu velmi vhodné.

Ačkoliv význam fotovoltaiky je pro mnoho lidí velmi známý, agrovoltaika může být pro mnohé neznámé slovo. Jeho význam je přitom velmi jednoduchý a jde o pouhé spojení výroby elektřiny z fotovoltaických panelů se zemědělstvím. Agrovoltaikou se tak většinou rozumí využití jedné plochy jak pro výrobu elektřiny ze solárních panelů, tak i pro chov hospodářských zvířat či pěstování různých druhů plodin.

Podle poslední schůzky ministra zemědělství Zdeňka Nekuly s ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou je podpora rozšiřování agrovoltaiky společným tématem pro obě ministerstva.

„Jednou z našich společných snah je podpora agrovoltaiky. Vidíme ji jako příležitost pro zvyšování příjmů českých zemědělců a zároveň posiluje naši ambici v cestě za energetickou soběstačností ČR. Agrovoltaiku považujeme za jeden z obnovitelných zdrojů energie, její místo z pohledu ochrany naší nejcennější půdy si v zemědělství umíme teď představit nad trvalými kulturami – na chmelnicích, ovocných sadech či vinicích. Pokud jsou FV systémy budovány na půdě patřící do zemědělského půdního fondu, je nutno splnit podmínky ochrany půdy definované zákonem, MŽP proto pracuje na přípravě novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, abychom sadařům i pěstitelům chmele a vína mohli otevřít tyto zcela nové možnosti,“ zdůrazňuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Novela zákona by zemědělcům přinesla hlavní výhodu v tom, že by nebylo nutné platit odvody za využívání zemědělského půdního fondu jako je tomu v případě běžného hospodaření. „Tím se zemědělcům podstatně zlevní náklady na celkovou investici, a navíc využijí dotací na fotovoltaiku. Věřím, že celou věc se nám podaří oboustranně vyladit i v nadcházejícím připomínkovém řízení k návrhu novely,“ řekl ministr Nekula.
Štítky: Fotovoltaika Agrovoltaika Ministerstvo životního prostředí Zemědělský půdní fond
Zdroj: RED