EnergoZrouti.cz

Vyšší teploty vytvořené klimatickou změnou stojí za víc jak třetinou úmrtí

  
Tomáš Jelínek
1. 6. 2021 ▪ 09:35

Podle nové studie sedmdesáti světových vědců hraje ve více jak třetině světových úmrtí kvůli teplu svou roli změna klimatu. Podle vědců by i to měl být impuls k rychlejším opatřením proti vzniku dalších emisí a také podpoře opatření proti dopadům jejich důsledků na veřejnost.

Dlouhé cesty za pitnou vodou
Dlouhé cesty za pitnou vodou
Foto: Gyan Shahane / Unsplash

Více jak třetina světových úmrtí, které jsou způsobeny v různých částech světa teplem má souvislost s globální změnou klimatu. Nová studie zveřejněná v časopise Nature Climate Change tak ukazuje na potřebu co nejrychleji podniknout opatření, která zabrání dalšímu oteplování. Mimo toho bude nutné připravit i další opatření, která zamezí nejhorším dopadům oteplování na veřejnost.

V některých zemích jsou úmrtí kvůli horkům velmi častá

Rozsáhlý průzkum, za kterým stojí více jak 70 výzkumníků využívá údaje z projektů v oblasti modelování klimatu a epidemiologie ve 43 zemích světa. Právě tato data ukazují, že úmrtí způsobená teplem v letních měsících byla podpořena změnou klimatu v průměru o 37 procent. V některých zemích ale tyto hodnoty dosáhly i na 76 procent.

„Jedná se o promyšlený, bystrý a chytrý přístup ve snaze pochopit, jak změna klimatu mění úmrtnost související s teplem,“ uvedla Kristie L. Ebi, profesorka z Centra pro zdraví a globální životní prostředí na Washingtonské univerzitě, která se studie účastnila.

„Celkově naše zjištění ukazují, že podstatnou část celkových úmrtí a úmrtí souvisejících s teplem během našeho studijního období lze připsat klimatickým změnám způsobeným člověkem,“ uvedli autoři nové studie.

Největší problémy mají nízkopříjmové skupiny

Zatímco rozdíly v úmrtnosti jsou mezi studovanými místy velmi často rozsáhlé a pramení z mnoha různých faktorů jako je dostupnost zdravotní péče ale i hustota měst, životní styl obyvatel a podobně jedno je většinou společné a to rozdělení mezi bohatými a chudšími vrstvami obyvatel.

Právě na tyto faktory už dříve ukázala jiná studie vědců z Národní akademie věd Spojených států amerických. Ta ukázala na to, že bohatí Američané produkují až o čtvrtinu více skleníkových plynů ve svých domovech oproti nižším příjmovým skupinám. Právě nižší příjmové skupiny ale dopady změny klimatu pociťují mnohem silněji.

Velké množství úmrtí má ale mimo globálního oteplování na svědomí i znečištěné ovzduší. To podle Evropské agentury pro životní prostředí může stát až za každým osmým úmrtím Evropanů.
Štítky: Vedra Globální oteplování Úmrtnost
Zdroj: RED