EnergoZrouti.cz

Globální emise metanu jsou rekordní, vědci varují před dalším růstem

  
Martin Bárta
19. 7. 2020 ▪ 23:53

Emise metanu v roce 2017 za který jsou poslední aktuální data opět rapidně narostly. Alespoň to tvrdí výzkum vědců, který byl zveřejněn v několika vědeckých časopisech.

Plamen při těžbě
Plamen při těžbě
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Emise metanu, tedy jednoho ze skleníkových plynů, které pravděpodobně mají velkou účast na globální změně klimatu byly rekordní. Jak uvedli vědci, růst by nejspíše pokračoval i bez zásahu pandemie COVID-19, která dočasně snížila globální produkci skleníkových plynů v čele s oxidem uhličitým.

Podle vědců existují náznaky, že by lidstvo již brzy mohlo dosáhnout maximálních emisí oxidu uhličitého do atmosféry a ty by tak následně mohli díky opatřením které jsou vytvářeny v zemích po celém světě mírně klesat. U metanu je ale podle vědců trend zatím opačný a křivka jeho emisí stále roste a to hlavně díky využívání fosilních paliv a zemědělství, které je v případě metanu velkým producentem.

Odborná veřejnost dlouhodobě varuje před vysokými emisemi CO2 a dalších skleníkových plynů, které při pokračování současného trendu zvýší globální teplotu o 1,5 až 2 stupně Celsia. V případě takového růstu by mohlo být velké množství obyvatel země připraveno o život kvůli nedostatku sladké vody, obrovským vlnám veder či extrémním rozmarům počasí včetně záplav způsobených vzestupem hladiny moře z tajících ledovců.

Metan je bezbarvý plyn, který je hlavní součástí zemního plynu jímž jsou vytápěny domácnosti ale i vyráběna energie. Používá se také jako „ekologičtější“ palivo motorů – CNG. Metan je v atmosféře velmi silným skleníkovým plynem přičemž atmosféru ohřívá několikanásobně víc než oxid uhličitý ve stejném množství. Zdrojem metanu je ve velkém chov hospodářských zvířat. Metan také uniká ze skládek, z ropných a plynových vrtů nebo i z přírodních zdrojů jako jsou mokřady.
Zdroj: Stanfordská univerzita