EnergoZrouti.cz

V Přerově mají novou kompostárnu, zpracuje 5 tisíc tun odpadu ročně

  
Markéta Bártová
4. 9. 2020 ▪ 08:21

Přerov spustil novou kompostárnu, která má oproti té původní kapacitu na zpracování stále rostoucího množství svezeného bioodpadu. Ten je sbírán od občanů ale i pomocí seče trávě ve městě.

Kompostárna v přerově
Kompostárna v přerově
Foto: Přerov

Tento týden zahájila provoz nová kompostárna v Přerově. Ta by měla zvládnout zpracovat rostoucí množství bioodpadu, který ve městě vzniká. Ročně by tak kompostárna, kterou město umístilo do místní části Žeravice měla zpracovat 5 tisíc tun bioodpadu.

Město už kompostárnu dříve mělo, právě kvůli stálému navyšování množství přicházejícího bioodpadu už ale nestačilo, bylo tak nutné starou kompostárnu z roku 2015 zrenovovat do současné podoby. Stavba, kterou město zahájilo loni v září přišla na 13,2 milionu korun. Technické služby ale část stavby pokryly z dotace 3,25 milionu korun.

Díky třem novým boxům zastřešené kompostárny, bude možné dozrávání za pomoci skrápění a spodního provzdušňování zmíněného množství odpadu. Součástí modernizovaného areálu jsou i technologie pro ukládání navezeného bio a dřevního materiálu včetně vodního i odpadového hospodářství.

Průměrný Přerovan ročně vytřídí 50 kilo bioodpadu

V Přerově probíhá sběr bioodpadu už pět let a jeho třídění se mezi občany velmi rychle uchytilo. Majitelé nemovitostí mají snadno dostupné nádoby přímo u svých domů a kontejnery jsou připraveny i na sídlištích. Město na novou kompostárnu ukládá i posečenou trávu a další bioodpad získaný při údržbě města.


Podle statistik každý Přerovan vytřídí ročně okolo 50 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. Nároky na třídění tohoto odpadu rostou ze strany EU, která chce aby bylo tohoto odpadu vytříděno a dále využito co nejvíce místo toho aby končil na skládkách či ve spalovnách.


Po dozrání využívá město kompost pro zelené plochy přímo ve městě, přebytky si pak mohou občané za svou snahu zdarma vyzvednout. Hradí jen 150 korun manipulační poplatek, za který mohou získat až 300 kilo hnojiva pro své zahrady.
Zdroj: Přerov.eu