EnergoZrouti.cz

Pardubice vyřešily problém se znehodnoceným bioodpadem, kontejnery dostanou zámek

  
Nikola Stránská
28. 1. 2022 ▪ 10:37

Třídění bioodpadu přímo na sídlišti v Pardubicích si za rok svého fungování našlo mnoho příznivců. Velmi často se ale v odpadu nachází i odpady, které tam nepatří a celou várku kompostu je pak nutné zlikvidovat. Město ale už našlo řešení, kontejnery budou mít zámek.

Kompost
Kompost
Foto: Joke vander Leij z Pixabay

První rok má za sebou projekt sběru biologicky rozložitelného odpadu na sídlištích v Pardubické části Dubina. Ačkoliv část obyvatel možnost třídění bioodpadu i v bytové zástavbě uvítala, stále se najdou i tací, kteří odpad znehodnocují vhazováním špatných druhů odpadů. Město už ale plánuje řešení, kontejnery budou na zámek.

Nevhodný odpad znehodnotí celou várku kompostu

Během prvních dvanácti měsíců se z pěti lokalit na sídlišti Dubina svezlo více jak 27 tun bioodpadu. Velká část bioodpadu byla v pořádku v souladu s tím, co je vhodné do tohoto druhu kontejnerů vhazovat. I tak se ale často najdou obyvatelé, kteří do kontejnerů vhazují běžný komunální odpad.

Právě tím ale dojde ke znehodnocení celé várky bioodpadu, jelikož není v silách kompostárny, kde odpad končí jeho další dotřiďování. Svezený odpad, ve kterém jsou různé kontaminanty jako plasty, drobné elektro ale i další domácí odpad, který rozhodně nelze zařadit mezi ten biologicky rozložitelný tak nemůže být kompostován a je uložen na skládku.

Někteří neohleduplní jedinci tak snadno zničí snahu mnoha desítek obyvatel, kteří oceňují možnost třídění biologického odpadu i na sídlišti. Stejným způsobem je sice v mnoha tuzemských městech kontaminován i další tříděný odpad jako jsou plasty nebo papír. Tam ale standardně dochází k dotřiďování na speciálních dotřiďovacích linkách.

Pardubice se ale i kvůli vzorným obyvatelům nechtějí myšlenky na možnost třídit bioodpad na sídlišti vzdát. Už od března by se tak mělo začít zavádět speciální řešení, které minimalizuje nevhodné příměsi v kontejnerech na zelený odpad.

Přímo na úřadě si tak budou moci místní obyvatelé, kteří o třídění mají vážný zájem vyzvednout klíče ke kontejnerům, které jinak budou uzamčeny. Uzamčené popelnice se objeví již v březnu na všech pěti stanovištích v městském obvodě III (v ulicích Dašická u č.p. 1767, Erno Košťála u č.p. 973, Bartoňova u č.p. 849, za č.p. 851 – 852 v ulici Luďka Matury a na Dubovém návrší u č.p. 748).

„Projekt třídění biologicky rozložitelného odpadu má velký význam pro naše životní prostředí. Ve formě kompostu vracíme do přírody důležité složky půdy a v neposlední řadě omezíme množství komunálního odpadu, který pak plní skládky. Doufáme, že uzamykáním nádob na sběr této významné komodity se nám podaří uchránit iniciativu těch, kterým není budoucnost planety lhostejná, před nezodpovědným přístupem jiných,“ dodal náměstek.
Štítky: Bioodpad Kompost Pardubice Odpad Zahrada
Zdroj: MMP