EnergoZrouti.cz

Infekční odpad z covidových jednotek se volně povaloval v areálu firmy, ta za to nyní dostala tučnou pokutu

  
Martin Bárta
24. 5. 2022 ▪ 15:24

Volně poházené injekční stříkačky a další zdravotnický materiál, který pocházel i z covidových oddělení nemocnic. Přesně to našli inspektoři při kontrole v areálu firmy EKOPUR. Ta za to dostala pokutu blížící se milionu korun.

Odpady u firmy EKOPUR
Odpady u firmy EKOPUR
Foto: ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí informovala o uložení pravomocné sankce 900 tisíc korun za porušení právních norem zákonu o odpadech. Zařízení v Dobřejovicích u Hosína, které vlastní společnost EKOPUR (dnes PURUM, člen supiny PURUM KRAFT) totiž soustřeďovala infekční odpad z covidových jednotek nemocnic na venkovních plochách v areálu své firmy.

Pytle s infekčním odpadem, plastové „klinik boxy“ a další odpady tak byly na venkovních prostranstvích v okolí zařízení, které provádí jejich dekontaminaci dostupné i dalším osobám, které se v areálu pohybovaly. Podle inspektorů České inspekce životního prostředí, kteří zde v únoru 2021 prováděli kontrolu byly některé pytle s odpady potrhané a v jejich okolí se nacházely volně rozházené zdravotnické prostředky jako jsou ampule, zdravotní stříkačky a jehly či infuzní sety.

Zařízení podle inspekce přebíralo v kontrolovaném období řádově stovky tun těchto odpadů. Provozovatel ale v rámci sterilizace odpadů zpracovával i směsi zdravotnických odpadů, pro které není povolené dekontaminační zařízení určeno.

Odpady u firmy EKOPUR , ...

„V neprospěch firmy jsme vzali na zřetel zejména to, že se jednalo o nezákonné nakládání s infekčními odpady v době vrcholící pandemie COVID-19, a přestože byly pytle s odpady výrazně označeny nápisy COVID, firma je volně a nezabezpečeně vršila na hromadách na venkovních prostranstvích areálu,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu Vladimír Jiráček a dodal, že v současné době probíhá na zařízení další šetření. Při stanovování výše pokuty pak hrála roli také skutečnost, že se nejednalo o první pochybení společnosti. V roce 2018 firmě inspekce uložila pokutu ve výši 80 tisíc korun a v roce 2021 dvou set tisícovou pokutu.

Inspekce původně rozhodla o uložení pokuty ve výši 950 tisíc korun. Tu ale snížilo Ministerstvo životního prostředí, ke kterému se firma odvolala. Podle společnosti totiž situace nastala kvůli tomu, že v souvislosti s pandemií koronaviru docházelo k výrazné nadprodukci odpadů. Ministerstvo ale upozornilo, že firma nebyla povinna odpady do zařízení přijímat a situaci mohla řešit s krajským úřadem. Právní moci tak rozhodnutí o uložení sankce nabylo 7. 3. 2022.
Štítky: Odpady COVID-19 Infekce
Zdroj: RED