EnergoZrouti.cz

Recyklace nestačí. Výrobu plastů bude nutné úplně ukončit

  
Nikola Stránská
29. 4. 2022 ▪ 13:12

Recyklace plastových materiálů je podle vědců nedostatečná. Jediným řešením je tak postupně výrobu plastů úplně ukončit a přejít na alternativy, které již dnes jsou široce dostupné.

Plastový odpad
Plastový odpad

Plastové znečištění oceánů se v posledních dvou dekádách podle mnoha vědeckých studií nadále rychle prohlubuje. Jak uvádí jedna z posledních studií, do roku 2040 by ve světových oceánech mohla přibýt až miliarda tun plastů. Ačkoliv mnoho organizací včetně OSN na tyto zprávy reaguje a připravuje opatření, podle vědců nebudou dost účinná. S výrobou plastů by se totiž podle nich mělo úplně skoncovat.

Náhrady jsou, někdy ale dražší

Už na začátku letošního roku podepsaly státy OSN globální smlouvu, která by měla ukončit plastové znečištění. V současnosti tak probíhají na úrovních jednotlivých vlád jednání o tom, jaká opatření budou pro ukončení znečišťování oceánů, řek ale i půdy mikroplasty nutná. Právě mikroplasty, které jsou dnes již součástí vodních živočichů, vody, ale i lidské krve jsou v současnosti nejvíce rozšířeným problémem se kterým si zatím lidstvo neví rady.

dopise určeném pro vědecký časopis Science se nyní na znečištění plasty zaměřuje i skupina vědců a odborníků z Norské univerzity vědy a technologie a dalších institucí. Ti upozorňují, že je nutné řešit problém s plastovým znečištěním přímo u zdroje a nikoliv účinnější recyklací. Ta totiž podle nich není dostatečná a nepomůže efektivně množství plastového odpadu snížit.

Podle vědců by tak postupně mělo docházet spíše k omezování využívání a postupnému úplnému ukončení výroby plastových výrobků. Ty je přitom už dnes možné nahrazovat variantami, které jsou v přírodě snadno rozložitelné. Ostatně jeden takový materiál pochází i z České republiky. Vyvíjí jej moravský start-up Myco a jeho materiál vyráběný z hub by v budoucnu mohl nahradit některé plastové obaly, ale třeba i materiál používaný při zateplování domů. Mnoho materiálů, které by potencionálně mohly plast nahradit je dnes nevyužíváno hlavně kvůli ceně. I tak ale existuje spousta opakovatelně využitelných materiálů jako je sklo nebo hliník, které je možné jako náhradu efektivně využít. Nutná ale bude i osvěta mezi lidmi, tak aby přednost výrobkům například ve vratných obalech jako je právě sklo či hliník dali.

„I kdybychom lépe recyklovali a snažili se s odpadem co nejvíce nakládat, stále bychom do přírody uvolnili více než 17 milionů tun plastů ročně,“ říká Melanie Bergmannová z německého institutu Alfred-Wegener-Institut pro článek v časopise Science.
Štítky: Odpad Plast Recyklace Plastový odpad Znečištění
Zdroj: RED