EnergoZrouti.cz

Firma z Chrudimska dostala od inspekce životního prostředí pokutu za vraky odstavené na orné půdě

  
Markéta Bártová
10. 5. 2022 ▪ 13:09

Firma z Chrudimska odstavovala vyřazené autovraky a autodíly na orné půdě. Navíc neměla žádné povolení k provozu zařízení zpracovávajícího odpady. Od inspektorů tak dostala pokutu 160 tisíc korun.

Autovraky na orné půdě
Autovraky na orné půdě
Foto: ČIŽP

Pokutu 160 tisíc korun získala od Královehradeckého inspektorátu životního prostředí firma z HANY Building z Chrudimska. Ta totiž nakládala s odpady, přestože nebyla provozovatelem odpadového zařízení. Firma navíc odstavovala autovraky, které nebyly zabezpečené proti úniku provozních kapalin přímo na orné půdě a mohla tím poškodit půdu a podzemní vody.

Česká inspekce životního prostředí na místě zahájila kontrolu na podzim 2021, firma ji při tom ale neprojevila žádnou součinnost a proti výsledkům zahájeného správního řízení ani nevznesla žádné námitky či odvolání.

Inspektoři na místě při kontrole našli asi 60 autovraků, které měly již ukončenou životnost. Většina z nich ale přitom obsahovala provozní kapaliny a podle zákona šlo tedy o nebezpečné odpady. Firma ale na pozemcích žádným způsobem nezajistila ochranu před únikem provozních kapalin do půdy a podzemních vod. Pro provoz zařízení ve smyslu zákona o odpadech ale společnost neměla ani povolení od příslušného krajského úřadu.

„Podle zákona je každý povinen nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu,“ zdůvodnil postih firmy ředitel Oblastního inspektorátu v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Mimo vraků vozidel se v celém areálu nacházely i autodíly a další odpady. Jedna hromada odpadů s vyřazenými autodíly byla o půdorysu asi 12 × 6 metrů o výšce tři metry. Podle katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých se odpady nacházely ornou půdou a nebyl na nich žádný provoz zařízení pro nakládání s odpady povolen.
Štítky: Odpady Vraky Autovraky Orná půda Chemikálie Auto
Zdroj: RED