EnergoZrouti.cz

Liberec získal souhlas EIA pro výstavbu kompostárny, ta městu dlouhodobě chybí

  
Markéta Bártová
10. 1. 2022 ▪ 16:25

Liberec získal souhlas EIA pro výstavbu nové kompostárny. Ta městu dlouhodobě chybí a bioodpad z města je tak nutné odvážet do vzdálených měst, což celý sběr prodražuje.

Kompost
Kompost
Foto: Jing z Pixabay

Liberec může pokračovat v dalších přípravách na výstavbu plánované kompostárny, sběrného dvora a re-use centra. Na novou koncepci areálu v ulicí Londýnská v těsném sousedství čistírny odpadních vod totiž město získalo souhlas EIA posuzující vliv záměrů na životní prostředí.

Bioodpad v Liberci dosud není kde kompostovat

Už v minulém roce přitom město začalo prostory za čistírnou odpadních vod používat jako provizorní sběrné místo. Právě to by v budoucnu měla nová kompostárna a sběrný dvůr s re-use centrem nahradit.

„Je to další důležitý krok, který nám v Londýnské umožní vytvořit kvalitní koncepci celého areálu. Původní projekt Sběrného dvora nebyl řešen koncepčně a kompostárna by se tam smysluplně nevešla. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli ve fázi územního rozhodnutí projekt ještě zastavit a přepracovat, aby občanům do budoucna sloužil efektivněji. Získání kladného stanoviska EIA pro kompostárnu bylo jednou z podmínek, abychom mohli moderní komplex skutečně doprojektovat a postavit,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Kompostárna, kterou město plánuje postavit by měla v budoucnu ušetřit velké množství financí a umožnit ještě lepší separaci bioodpadu na území města. Aktuálně totiž v Liberci žádná možnost kompostování obsahu hnědých popelnic na bioodpad není. Firma FCC Liberec, s.r.o., která svoz odpadu zajišťuje jej tak musí odvážet až do vzdálené Mimoně nebo Turnova, což vytváří další náklady jen za naftu do vozidel.

Jakmile bude kompostárna hotová, mohou popelářské vozy svážet veškerý bioodpad přímo do ní, čímž se celý svoz stane nejen levnější, ale i ekologičtější. Liberec počítá s tím, že velkou část financí na výstavbu komplexu zajistí dotace. Celkové náklady ale ještě kvůli tomu, že nebyly stanoveny potřebné technologie třeba pro využití bioodpadu město nezná.

Na místě nové kompostárny bude mimo sběrného dvora i takzvané re-use centrum, jež se v mnoha městech stala v minulých letech populární. Na místo je totiž možné zdarma odvézt nepotřebné věci, které by se ale mohly hodit ještě někomu dalšímu. Ten si je pak může stejně tak zdarma či za drobný finanční obnos odnést. Věci tak dostanou druhou šanci a nedochází ke zbytečnému plýtvání materiálem a vytváření dalšího odpadu.

V re-use centrech, které v nedávné době otevřela třeba Jihlava, je tak možné zdarma získat třeba i použité ale stále funkční nádobí, nábytek či domácí spotřebiče. Pro mnoho nemajetných rodin tak může být re-use centrum způsob, jak bez dalších nákladů získat potřebné vybavení domácnosti. Pro město je pak výhoda jasná – méně odpadu na skládkách.




Štítky: Kompost Odpad Liberec Liberecký kraj
Zdroj: RED