EnergoZrouti.cz

Startuje mezinárodní týden kompostování, to je u Čechů stále oblíbenější

  
Lenka Nováková
28. 4. 2022 ▪ 18:57

Kompostování, ale i vermikompostování se v posledních letech těší nejen v Česku stále větší oblibě. Už na začátku května tak odstartuje Mezinárodní den kompostování, který upozorní na možnosti dalšího využití biologického odpadu.

Vermikompost
Vermikompost

Už v neděli 1. května začíná Mezinárodní týden kompostování, ke kterému se připojuje i Ministerstvo životního prostředí ČR. To chce poukázat na nezastupitelnou roli kompostování jako ekologicky šetrné likvidace biologických odpadů a možnosti jak pomoci půdě v získávání živin.

Hnědých kontejnerů přibývá, stále jde ale jen o malé množství

Už v roce 2016 byla v České republice uvedena nová legislativa, která nařídila obcím povinný celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů. Zájem o třídění bioodpadu se tak u domácností každoročně zvyšuje spolu s tím, jak se zvyšuje povědomí o dalším využití bioodpadu jako účinného hnojiva. Mnoho domácností si také začíná uvědomovat, že odpad, který je snadno dále využitelný by jednoduše neměl končit na skládkách či ve spalovnách.

V mnoha tuzemských městech se tak ve stále větší míře objevují u domů hnědé kontejnery určené právě na bioodpad, který je následně kompostován. Třeba v Praze tímto způsobem v roce 2020 bylo vytříděno téměř 5 tisíc tun bioodpadu, který tak neskončil ve spalovně. Celorepubliková čísla ale ukazují, že podíl vytříděného a dále využitého bioodpadu zůstává nadále nízký.

Mezinárodní týden kompostování by měl dále poukázat na to, jak nešetrné je spalování či skládkování bioodpadu a jeho další nevyužívání. Kompost přitom ve městech může sloužit jako velmi účinné hnojivo pro stromy, keře a další zeleň. Kompost rovněž pomáhá i ve zlepšování kvality půdy nebo ve snižování dopadů sucha.

Stále větší oblibě se těší i vermikompostování

Stále větší oblibě se těší i vermikompos­tování, které je snadnou možností jak využívat biologický odpad bez toho, aniž by končil ve standardním černém kontejneru na směsný odpad. Při vermikompostování jsou ve speciálních nádobách chovány vyšlechtěné takzvané kalifornské žížaly, které za pomoci půdních bakterií a dalších menších živočichů rozkládají standardní domácí bioodpad na kvalitní kompost. Při kompostování zároveň dochází i ke vzniku takzvaného žížalího čaje, který je silně účinným hnojivem pro domácí i venkovní rostliny.

Výhodou vermikompostéru je možnost snadného kompostování i v panelákovém bytě. Vermikompostéry totiž nejsou příliš náročné na prostor a po osvojení základních postupů nutných ke správnému vermikompostování jde o velmi snadnou záležitost. Vermikompostéry se v současnosti využívají třeba i jako vzdělávací projekt pro žáky škol v Brně. Ti se tak dozvědí více o tom, jak kompostování a vermikopostování funguje, ale i jak mohou podobnými aktivitami pomoci přírodě.

Mezinárodní týden kompostování by tak měl kompostování přiblížit více lidem, čímž by došlo k lepšímu zužitkování odpadů a snížení jeho množství, které končí na skládkách. Ministerstvo životního prostředí tak vyzývá školy k organizaci exkurzí na místní kompostárny nebo zvyšování povědomí žáků o kompostování během školní výuky.
Štítky: Kompost Vermikompost Ekologie Odpady Mezinárodní týden kompostování Bioodpad
Zdroj: RED