EnergoZrouti.cz

Slovensko schválilo nový program odpadového hospodářství, zavede i značku kvality pro kompost

  
Martin Bárta
24. 11. 2021 ▪ 17:26

Slovensko schválilo program odpadového hospodářství pro roky 2021 až 2025, který počítá s mnohem větší mírou recyklace odpadů. Nerecyklovatelné odpady by se pak měly využít v cementárnách. Mnohem větší využití čeká i bioodpad.

Odpady si zaslouží větší míru recyklace
Odpady si zaslouží větší míru recyklace
Foto: Pere Serrat z Pixabay

Slovensko má cíl do roku 2025 dosáhnout 60% vytříděného odpadu a přitom recyklovat alespoň 55% veškerého komunálního odpadu, přičemž do roku 2035 nesmí na skládkách skončitíí více než 10% komunálního odpadííu. Splnit tyto cíle pomohou jasná pravidla v nakládání s odpady. Vládní kabinet v této souvislosti schválil strategický dokument – Program odpadového hospodářství SR na roky 2021 až 2025 z dílny ministerstva životního prostředí, který posune Slovensko k moderní a čistší zemi.

Se omezením skládek pomohou cementárny

Podpora třídění odpadu přímo u zdroje, recyklace odpadů a výrazné snížení skládkování je podle nové zprávy prioritou ministerstva životního prostředí (MŽP).

„V nedávnych dňoch nám Európska komisia oznámila, že v dôsledku dlhodobého zanedbávania odpadového hospodárstva predchádzajúcimi vládami čelíme infringementu z Európskej komisie. Zo všetkých síl sa snažíme ochrániť ľudí a prírodu pred zbytočným odpadom a skládkam, ale dobiehanie zaostávania ide ťažko,“ zdůraznil ministr životního prostředí Ján Budaj.

Program odpadového hospodářství (POH) definuje hlavní cíl odpadového hospodářství, kterým je posun od materiálového zhodnocování k předcházení vzniku odpadu. POH se v této souvislosti zaměřuje i na opětovné použití, podporu třídění odpadu u zdroje a recyklace, lepší využívání bioplastů a také zavedení povinnosti třídit textilní odpad.

Se snížením míry skládkování pomohou na Slovensku především již existující zařízení na energetické zhodnocování odpadů. MŽP se v tomto směru spoléhá zejména na cementárny, které mají oproti jiným zařízením na energetické zhodnocování odpadů výrazný benefit.

„Vzniknutý popol, ktorý vzniká pri spaľovaní odpadov, sa stáva pevnou súčasťou zloženia cementu a neskončí na skládke,“ doplnil ministr Budaj

Ministerstvo počítá i se zavedením značky kvality pro kompost

POH se zaměřuje také na lepší recyklaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Právě biologicky rozložitelný odpad tvoří až 46 % směsného komunálního odpadu končícího na skládkách. Skládkování bioodpadu má výrazně negativní vliv z hlediska emisí skleníkových plynů a znečišťování povrchových a podzemních vod, ale také půdy a ovzduší. MŽP v této souvislosti připraví legislativní změnu, která nastaví pravidla pro zařízení na zhodnocování odpadů – především pro kompostárny. Počítá se i se zavedením značky kvality pro kvalitní kompost.

Preferovanou možností náhrady tradičních plastů z pohledu jejich dopadu na životní prostředí a nakládání s nimi jsou bioplasty vyrobené z obnovitelných zdrojů surovin. Jedná se o biologicky rozložitelné plasty, které nejsou recyklovatelné spolu s tradičními syntetickými plasty. Bioplasty se stále častěji využívají jako náhrada za jednorázové plasty na festivalech, trzích a různých veřejných akcích. MŽP připraví pravidla pro tříděný sběr bioplastů na veřejných akcích do roku 2025.

Celosvětovým problémem je i textilní odpad. V roce 2018 skončilo na slovenských skládkách 16% textilních odpadů, přičemž recyklace textilních odpadů dosáhla 29%. Nepotřebné oblečení putuje přímo do černých nádob na směsný komunální odpad a skončí na skládce odpadů. Textilní odpad se sbírá na Slovensku pouze na dobrovolné bázi většinou charitativními organizacemi. MŽP chce proto vytvořit funkční systém pro textil v zákoně o odpadech s účinností od 1. ledna 2025.
Štítky: Slovensko Odpady Recyklace
Zdroj: Ministerstvo ŽP SK