EnergoZrouti.cz

Firmy nelegálně nakládají s odpady. Pokuty od inspekce se jim ale stále vyplatí

  
Markéta Bártová
8. 8. 2022 ▪ 13:40

Česká inspekce životního prostředí upozorňuje na další případy firem, které porušují zákony o nakládání s odpady. Pokuty, které jim inspekce uděluje se jim ale vyplatí a v činnosti pokračují dál.

Likvidace odpadů podléhá zákonným požadavkům
Likvidace odpadů podléhá zákonným požadavkům
Foto: Pere Serrat z Pixabay

Odmítat spolupráci na kontrole od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se nevyplácí. Své o tom ví společnosti zabývající se odpady Melinh s.r.o. a Zeteon s.r.o.. Právě ty totiž ČIŽP už letos „odměnila“ pokutami ve výši přesahující milion korun.

První z jmenovaných firem už letos dostala pokutu ve výši 300 tisíc korun, druhá z firem pak za to, že s inspekcí absolutně nespolupracovala vysloužila pokutu půl milionu korun. Obě firmy přitom už letos inspekce za stejné prohřešky pokutovala v prvním případě 150 tisíci korunami, v tom druhém opět půl milionem korun.

Kontrolu firmy Zeteon s.r.o. zahájila ČIŽP na základě podkladu pro kontrolní činnost od České informační agentury životního prostředí. Firma totiž nakládala se zhruba tisícovkou tun odpadu, který spadal převážně do kategorie nebezpečného odpadu. Sběr firma prováděla v několika krajích, a to přitom bez souhlasů příslušných krajských úřadů, který je v těchto případech nutný. Zástupci firmy ale inspekci absolutně ignorovali a navíc se bez omluvy ani nedostavili ke kontrole a neumožnili tak inspekci provést samotnou kontrolu.

„Kontrolovaná osoba je ze zákona povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly a umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění a poskytovat k tomu potřebnou součinnost,“ upozornil Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu v Praze, který se tímto případem zabýval.

Podobnou situaci pak inspekce zaznamenala i v případě společnosti Melinh s.r.o.. Ta totiž do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností jako provozovatel stacionárního zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů nepodala za roky 2019 a 2020 hlášení o produkci a nakládání s odpady. Firma navíc ani neohlásila zahájení provozu zařízení. Za roky 2019 a 2020 přitom podle ČIŽP firma převzala více jak 3 400 tun odpadů. Porušení zákona však stejně jak v případě firmy Zeteon nebylo možné prošetřit, jelikož se žádný zástupce ohlášené kontroly nezúčastnil a opět se ani neomluvil.

„Tento jev, kdy někteří podnikatelé s odpady s úřady nekomunikují, je bohužel stále častý,“ hodnotí situaci ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss a dodává: „I přes tu skutečnost, že je hodně odpadářských firem, jejichž majitelé a jednatelé dodržují zákony, stále se najde velké množství těch, kteří hledají cestu ke snadnému a rychlému výdělku a pojem životní prostředí nemá v jejich slovníku místo. Domnívám se, že by se naši politici měli více zabývat tímto byznysem, který je nesmírně lukrativní činností. Měli by omezit podnikatelský prostor pro tyto hříšníky, kterým se evidentně vyplatí zaplatit pokutu a provozovat svou černou jízdu dál. Pro nás jako inspekci je neakceptovatelné, aby se kontrolované osoby cíleně vyhýbaly kontrole.“
Štítky: Životní prostředí Odpady Česká inspekce životního prostředí ČIŽP Sankce Pokuty Česká republika Podnikání
Zdroj: RED