EnergoZrouti.cz

Nejotravnější hmyz planety se díky oteplování začne objevovat i v zimních měsících

  
Lenka Nováková
15. 6. 2021 ▪ 08:57

Oteplování planety s sebou nese další nepříjemnosti pro člověka ale i zvířata. Jeden z nejotravnějšího zástupce hmyzí říše - komár by se mohl stále více objevovat i v zimních měsících. To s sebou přinese i riziko šíření nebezpečných nemocí.

Komár
Komár
Foto: Егор Камелев / Unsplash

Další oteplování podpořené změnou globálního klimatu bude mít v mnoha částech světa vliv i na působení asi nejméně oblíbeného zástupce hmyzí říše. Podle výzkumu Floridské univerzity se totiž právě díky oteplování stane velmi otravný komár záležitostí nejen léta ale i zimy.

Změna klimatu by mohla přinést další šíření nebezpečných nemocí

V tropických oblastech světa jsou sice komáři běžně aktivní po celý rok a to nejen v oblasti obtěžování lidí i zvířat, ale i přenosu velmi nepříjemných nemocí. Mezi ty nejznámější rozhodně patří malárie, virus zika, západonilská horečka a mnoho dalších. Ty by se tak díky oteplování mohly objevit v mnohem širším měřítku i v dalších zemích.

„V tropických oblastech jsou komáři aktivní po celý rok, ale to není případ zbytku světa. Mimo tropy zimní teploty uspávají komáry v takzvaném režimu hibernace – diapauze. Tyto komáry nazýváme chladnými protože jejich aktivita je omezena těmito nižšími teplotami,“ uvedl Brett Scheffers, hlavní autor studie a odborný asistent v oddělení ekologie a ochrany přírody UF / IFAS.

„Se změnou klimatu však očekáváme, že se léta prodlouží a zimy se zkrátí a oteplí. Co to bude znamenat pro ty komáry ohraničené chladem? Jak budou reagovat?“ řekl Scheffers.

Aby mohli vědci odpovědět na tyto otázky, bylo nutné provést experimenty s komáry shromážděnými v Gainesville (jedno z velkých floridských měst). Vědci porovnávali jak komáři shromáždění během různých částí roku reagovali na změny teploty a zjistili, že výsledky nejsou v mnoha ohledech vůbec pozitivní.

Komáři se dokáží přizpůsobit i rychlým změnám teploty

Vědci díky experimentům zjistili, že na jaře kdy jsou noční teploty ještě nízké a denní teploty už začínají dosahovat vyšších hodnot mohou komáři tolerovat vyšší teplotní rozsahy. V létě, kdy jsou tyto teploty stálejší se ale toto rozmezí smršťuje. Na podzim kdy se teploty opět snižují se přijatelný teplotní rozsah opět roztáhne.

„To nám říká, že díky změně klimatu jsou naše podzimy a zimy teplejší, komáři v mírnějších oblastech jsou dobře připraveni být v těchto dobách aktivní,“ řekl Scheffers.

„Bylo překvapivé vidět, jak dobře tito malí tvorové během experimentů snášejí vysoké teploty, často výrazně nad průměrnými teplotami okolí měřenými meteorologickými stanicemi,“ uvedla Gécica Yogová, jedna ze spoluautorek studie.

„Když mluvíme o tom, jak může změna klimatu ovlivnit rostliny a zvířata, mluvíme často o stěhování druhů do nových oblastí, protože se mění podmínky – jinými slovy, příchod něčeho nového. Změna klimatu však ovlivní také druhy, které u nás žijí už nyní, jako vysoce flexibilní komáři , a to je další aspekt, který je třeba vzít v úvahu, “ řekl Scheffers.

Už nyní je tak jasné, že nejen díky komárům může být v příštích letech stále rychleji šířeno velké množství nebezpečných nemocí. Pokud budou komáři díky teplým zimám v ještě větší síle, nepřinese to rozhodně nic moc pozitivního.
Štítky: Komáři Změna klimatu University of Florida
Zdroj: UOF