EnergoZrouti.cz

Liberecký kraj má výsledky měření v okolí dolu Turów. Limity překročeny nebyly, vliv je ale nezanedbatelný

  
Martin Bárta
4. 5. 2022 ▪ 12:00

Liberecký kraj získal výsledky měření hluku a prachu v okolí polského hnědouhelného dolu Turów. Ty podle něj mají nezanedbatelný vliv na okolní prostředí a obce. Limity, které jsou stanoveny zákonem ale překročeny nebyly.

Těžba v dole Turów
Těžba v dole Turów
Foto: Anna Uciechowska, CC BY-SA 3.0

Liberecký kraj už má k dispozici výsledky měření hluku a prašnosti v okolí polského hnědouhelného dolu Turów. Podle výsledků je jasné, že limity, které stanovuje zákon sice nebyly překročeny, vliv na obce v okolí dolu je ale nezanedbatelný.

Měření hluku na objednávku Ministerstva životního prostředí prováděli v okolí dolu pracovníci Národní referenční laboratoře pro komunální hluk při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Monitoring koncentrace prachových částic PM 2,5 a PM 10, které mají podle mnoha studií nezanedbatelný vliv na lidské zdraví potom provedl Český hydrometeorolo­gický ústav.

„Výsledky obou těchto měření ukazují, že vliv dolu na obyvatele a krajinu je zejména co se týče hluku nepopiratelná, ale stále v limitech českých zákonů. Pokud bychom měli být přísnější, tak je aktuálně potřeba začít změnu limitů i pro české původce hluku,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství a dodal: „V rámci výsledků průměrných ročních koncentrací polétavých částic byly v roce 2021 dodrženy všechny sledované imisní limity pro ochranu lidského zdraví, které stanoví zákon o ochraně ovzduší.“

Na měřící stanici v obci Uhelná dosahovaly průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 15,8 µg.m−3 (hodnota imisního limitu je přitom 40 µg.m−3). U částic PM 2,5 byla průměrná hodnota 11,0 µg.m−3. Zákonem stanovený limit pro drobné částice PM 2,5 je přitom 20 µg.m−3. Dodržen byl také imisní limit pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic, u které je přípustné 35 překročení za rok a za porušení se tak považuje až 36. roční překročení. Na měřící stanici Uhelná došlo v roce 2021 pouze ke čtyřem překročením tohoto limitu. „Dvě z toho zapříčinilo místním ovlivnění nebo místního ovlivnění a špatné rozptylové podmínky,“ dodal radní Židek.

Monitoring hluku byl mimo Uhelné prováděn od roku 2020 i na stanici v Oldřichově na Hranicích. Závěrečná zpráva zdravotního ústavu uvádí, že v některých dnech dochází na měřících stanicích k překračování hluku 40 dB. Ve dvou případech ale hodnota hluku překročila hygienický limit s tónovou složkou pro noční čas po dobu jedné hodiny, která je stanovena hranicí 35 dB. Podle dat ale mezi roky 2020 a 2021 došlo k mírnému snížení dlouhodobé hlukové zátěže.

„Velmi důležitým poznatkem vycházejícím z tohoto měření je fakt, že po zahájení mezivládních jednání na jaře roku 2021 došlo ke snížení hlukové zátěže z dolu Turów,“ řekl Václav Židek.

„Pro mě je jedním z hlavních přínosů jednání mezi českou a polskou vládou skutečnost, že Česká republika poprvé kontinuálně měří v okolí dolu všechny limity životního prostředí. To nikdy v historii nebylo. Právě chybějící data jsou slabým článkem pro případné spory se společností PGE. V případě, že budou limity překročeny, máme záruky na základě mezinárodní smlouvy a také možnost se obrátit na soudy,“ dodal hejtman Martin Půta.

Monitoring hluku by měl podle Libereckého kraje pokračovat i v letošním roce. Ministerstvo životního prostředí totiž v současné době dokončuje plán monitoringu na rok 2022 s Národní referenční laboratoří, která by měla zajistit další měření hluku i v následujících letech.
Štítky: Turów Uhlí Těžba Důl Polsko Česká republika Liberecký kraj Hnědé uhlí
Zdroj: RED