EnergoZrouti.cz

Finanční vyrovnání nestačí. Česko by podle právníků mělo pokračovat ve vyjednávání o polském dolu Turów

  
Martin Bárta
21. 2. 2022 ▪ 15:17

Vláda by podle právníků měla dál vyjednávat o polském dolu Turów. V opačném případě ji hrozí právní odpovědnost, jak v právu evropském a veřejném, tak i v oblasti odpovědnosti za škody vzniklé na majetku poškozených obyvatel.

Těžba v dole Turów
Těžba v dole Turów
Foto: Anna Uciechowska, CC BY-SA 3.0

Smlouva mezi Českou republikou a Polskem ohledně další těžby v hnědouhelném dole Turów, kterou země v nedávné době podepsaly neřeší podle analýzy právníků z organizace Frank Bold dopady dalšího pokračování těžby, který je navíc v současnosti stále nelegální.

Vláda obětovala část území výměnou za finanční kompenzaci

Ačkoliv smluvní dohoda mezi zeměmi přinesla České republice a primárně Libereckému kraji stovky milionů korun, které mají pomoci řešit potíže s úbytkem pitné vody ve studních či znečištěním ovzduší prachem z důlní činnosti, samotnou podstatu problémů smlouva neřeší.

Podle evropské i národní legislativy totiž musí Polsko v řízeních o prodloužení těžby a o jejím dalším přiblížení k hranicím s Českem prokázat, že v tuzemsku nedojde ke škodám. A právě to podle právníků organizace Frank Bold Polsko stále neprokázalo a ČR tak vyslovila nesouhlas s dalším pokračováním těžby v rámci povolovacích řízení.

Aktuální podoba smlouvy navíc obsahuje mechanismy k ochraně vody, které jsou zastaralé. Jejich podoba totiž byla vytvořena už v době řízení o prodloužení těžby, což je v současné době zastaralé.

„Do dnešního dne nemá provozovatel dolu ani řádná povolení. Těžba je tak i nadále nelegální. I přesto ale Česká republika najednou s těžbou uzavřením dohody souhlasí – nově totiž získala od Polska peníze na vodovody. Ty zajistí, že budou mít lidé co pít, ale dalším škodám na českém území nepředejdou,” uvádí právnička Frank Bold Petra Urbanová.

Smlouvu obou zemí navíc považují za slabou i zástupci neziskových organizací, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Podle nich je totiž jejím problémem další poškozování životního prostředí v okolí dolu, a to hlavně v tuzemských příhraničních obcích jako je Uhelná, kterému finanční odškodnění nezabrání.

„Česká vláda selhala v ochraně českého území a životního prostředí, což je jeden z jejích základních úkolů. Smlouva, kterou vláda tajně schválila a podepsala, vůbec neřeší negativní dopady dolu Turów a rozhodně nezabrání ztrátě vody z českého území. Peníze a monitorování situace jsou k ničemu, pokud se tisíce místních lidí ocitnou bez vody. Vláda vyšla maximálně vstříc Polsku a my doufáme, že Evropská komise vyhodnotí všechny minulé i budoucí stížnosti na důl Turów a podá žalobu na Polsko za porušování evropského práva.“ říká koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Nikol Krejčová.

Podle právníků jsou tak za porušení právních předpisů v souvislosti se schválením protizákonné dohody odpovědni všichni členové vlády, kteří smlouvu ratifikovali. Vedle politické zodpovědnosti tak mohou nést i odpovědnost právní a to i s tím, že jim může vzniknout povinnost nahradit škody vzniklé na majetku státu.

Česko by tak mělo pokračovat v dalším vyjednávání, které kromě finanční kompenzace přinese i požadované záruky v oblasti znečištění životního prostředí. Státy se totiž podle odborníků nemohou společně prostřednictvím smlouvy dohodnout, že nebudou plnit své povinnosti vyplývající z národní, ale i evropské legislativy.
Štítky: Turów Polsko Těžba uhlí Uhlí Fosilní paliva
Zdroj: RED