EnergoZrouti.cz

Znečištěné ovzduší má vliv nejen na člověka. Včely jsou díky němu pomalejší, více nemocné a žijí kratší život

  
Martin Bárta
13. 8. 2020 ▪ 09:12

Vliv znečištěného ovzduší na člověka už je potvrzený mnoha výzkumy, vědci z indického NCBS se ale podívali na to, jaký vliv má na včely.

Včely
Včely
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Znečištěné ovzduší plné prachu a toxických látek z dopravy, energetiky, průmyslu a další výroby je jedním z faktorů předčasných úmrtí po celém světě a to hlavně na kardiovaskulární a plicní onemocnění. Jen podle posledních dat Světové zdravotnické organizace dýchá většina lidí a to až 9 z 10 vzduch obsahující vysokou míru škodlivých látek.

Výzkumů na téma znečištěného ovzduší a jeho vlivu na člověka již bylo vědci provedeno opravdu obrovské množství. Jen malé množství z výzkumů ale bylo zaměřeno na vliv na zvířata i rostliny které dýchají stejný vzduch jako my.

Právě na to se ve své práci zaměřila skupina vědců z indického Národního centra pro biologické vědy z Bengalůru.

Vědci našli na tělech včel mikročástice PM10 plné těžkých kovů

Jak z výzkumu, který zkoumal v Indii nejčastěji zastoupenou Včelu východní (indickou) vyplývá, má špatné ovzduší velký vliv na její populaci. Včely jsou navíc díky znečištění toxickými látkami méně odolné vůči chorobám což zvyšuje jejich nemocnost a úhyn ale jsou i pomalejší v opylování rostlin a žijí kratší život.


Vědci pro svůj výzkum použili včely z areálu výzkumného ústavu na relativně méně znečištěném okraji města a také včely z průmyslové části města. Včela pocházející z čistšího prostředí byla obalena množstvím pylu kdežto včela z průmyslové části byla poseta malými částicemi PM10 u kterých později vědci detekovali obsah olova, wolframu, arsenu a řady dalších toxických kovů.


Právě částice polétavého prachu PM10, tedy ty s průměrem menším než 10 mikronů jsou velkým nebezpečím pro člověka ale i živočichy jelikož jsou schopny snadno proniknout do plic a tím vstoupit i do krevního oběhu. Největší riziko pak představují „jemné“ částice PM 2.5 pro které je proniknutí do krevního řečiště ještě snazší – díky tomu že často obsahují toxické látky jsou pak pro živočichy v dlouhodobém měřítku extrémně zdraví škodlivé.

Ohrožení včel je rizikem i pro naše vlastní přežití

Včely jsou pro naši krajinu a život člověka nesmírně důležité. Bez opylování rostlin by totiž nemohla plodit ani většina rostlin dodávajících člověku obživu. Poslední studie jako je právě tato ale ukazují, že činnost člověka má velký vliv právě na hmyz bez kterého se ale neobejdeme.


Indičtí vědci očekávají, že s rostoucí urbanizací nejen v Indii ale i většiny světových států přijdou pro včely a další zvířectvo ještě horší časy a aktivita včel a jejich množství by tak mohla ještě dramaticky poklesnout což bude mít vliv nejen na výnosy potravin a obživu lidstva.
Zdroj: NCBS