EnergoZrouti.cz

Zdraví lidí výrazně ovlivňují toxické emise vzniklé spalováním odpadu

  
Nikola Stránská
25. 1. 2021 ▪ 11:16

Podle vědců ovlivňuje zdraví lidí spalování velkého množství toxických odpadů. Jak ukazují analýzy, je ročně na světě spálena asi miliarda tun odpadu, což je asi polovina veškerého pevného odpadu produkovaného na zemi.

Skládky v chudých zemích
Skládky v chudých zemích
Foto: Hermes Rivera / Unsplash

Až polovina světově produkovaného tuhého odpadu je podle vědců spalována a to většinou na skládkách bez použití tepláren a dalších zařízení, které mají filtry redukující emise jedovatých látek do ovzduší. Podle vědců je to ročně až jedna miliarda tun odpadu.

Toxický koktejl ovlivňuje zdraví milionů lidí

Při spalování tohoto odpadu tak vzniká obrovské množství toxických látek, které jsou v moderních zemích z důvodu emisních limitů a silných tlaků na zařízení, která odpad spalují minimalizovány. V zemích s nižšími i středními příjmy je ale situace jiná, odpad se tam totiž kvůli absenci těchto limitů toxických látek i zařízení, která by je zachycovali spaluje přímo pod širým nebem.

A právě díky těmto emisím je každý den ohrožováno zdraví desítek milionů lidí. Nejčastěji jsou pak tímto znečištěním zasaženi lidé, kteří hrají klíčovou roli právě se sběru tohoto odpadu tedy sběračů. A to ať už jde o ženy, muže ale i děti.

Právě to zjistili vědci, kteří se zaměřili na zkoumání toho, co se stane s elektronikou, spotřebním zbožím, zdravotnickými prostředky a dalším člověkem vyrobeným zbožím po konci jeho životnosti v rámci své práce zveřejněné v Global Review on Safer End of Engineered Life britské národní akademie inženýrství.

Podle vědců ke spalování vede několik faktorů. Hlavním z nich může být to, že asi jedna čtvrtina komunálního odpadu, který je sesbírán zůstává u domů kde není řádně likvidován a to hlavně v chudších zemích. Právě tam se komunity tohoto odpadu zbavují po svém a tak jej spalují.

Spalování uvolňuje jedovaté patogeny

Běžné kontrolované spalování ve spalovnách a dalších zařízeních pro energetické využití odpadu využívání spalování při velmi vysokých teplotách čímž je zamezeno úniku části chemických látek, zbytek následně zachytí i filtry.

Po otevřeném spalování, kde se často objevuje i lékařský odpad ale dochází ke spalování umělých hmot uvolňujících dioxiny ale i potencionálně smrtelné patogeny. Tyto látky jsou karcinogenní, mutagenní a způsobují imunologické a vývojové poruchy i reprodukční abnormality.

Jednoduše řečeno, mohou tyto látky ovlivňovat i vývoj plodu u místních matek. Děti pak mohou trpět mnoha vývojovými poruchami, které pro ně bývají často v chudých zemích i smrtelné.

Podle vědců je pro mnoho lidí spalování odpadu přirozenou volbou jelikož nemají jiné možnosti jak se těchto odpadů zbavit. V těchto zemích totiž často nejsou ani služby sběru odpadu, který v případě že u domů zůstává přitahuje škůdce. Jak vědci říkají, není možné to komunitám pouze zakázat ale je nutné přinést jiná řešení.

Těmi by pak mohlo být i použití jiných materiálů, které by neuvolňovaly toxické látky při svém spalování. Při potencionálním spalování tak neuvolní do ovzduší žádné či minimum toxických látek a budou pro zdraví místních obyvatel příznivější.
Štítky: Odpady Zdraví Vzduch
Zdroj: University of Leeds