EnergoZrouti.cz

Vypalování trávy pomáhá podle odborníků chránit vzácné druhy pavouků

  
Markéta Bártová
30. 3. 2021 ▪ 10:36

Řízené vypalování travních ploch má podle vědců pozitivní vliv na chráněné a kriticky ohrožené druhy pavouků. Požáry navíc do krajiny patří od pradávna, v tuzemsku je ale vypalování porostů zakázané zákonem.

Pavučina s pavoukem
Pavučina s pavoukem
Foto: Peggy Choucair / Pixabay

Ačkoliv se účelné vypalování může zdát laikovi jako hodně nesmyslný způsob ochrany rostlin i živočichů, opak může být pravdou. Oheň totiž k naší krajině už tisíce let jednoduše patří a dříve byl pro udržování travinných porostů či zvýšení kvality píce pro pastu hospodářských zvířat běžně používán.

Požáry do krajiny přirozeně patří

Nové zjištění vědců z Mendelovy univerzity v Brně ukazuje, že poměrně neobvyklá metoda vypalování porostů může významně podpořit populaci a výskyt vzácných a ohrožených druhů pavouků na stepních lokalitách. Právě vypalování totiž vytvoří stanoviště, kde je rozvolněná vegetace a obnažený substrát, což je ideální místo pro teplomilné druhy pavouků.

Příkladem tak může být kriticky ohrožený slíďák suchopárový, který preferuje stanoviště vzniklé na vypálených plochách. Právě tam jsou totiž jinak biotopy ohroženy silnými druhy trav a dřevinami a právě v tomto případě je cílené vypalování velmi vhodnou metodou. Některé rostliny jako je vřes navíc ke svému životu požáry potřebují.

Slíďák suchopárový , Mendelova...
„Pravidelné požáry byly od minulosti součástí naší krajiny, a tudíž se jim mnoho organismů přizpůsobilo. Typickým příkladem je vřes. Oheň odstraní nadzemní biomasu a tím podporuje klíčivost jeho semen. Populace vřesu by bez této obnovy po několika letech vymizela,“ upozorňuje Tomáš Hamřík z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Právě nahromaděná stařina, tedy mrtvá rostlinná biomasa, která po velkém rozmachu trav a dalších agresivních plodin zůstává, ohrožuje tyto vzácné druhy pavouků.

Vypalování funguje, přesto je v Česku zakázáno

„V ochraně přírody je stále více využíváno řízené vypalování, jehož primárním cílem je odstranění nadzemní rostlinné biomasy. Jedná se o management obnovný, který je vhodné uplatnit pouze jednou za několik let. Na jednorázové vypalování se doporučuje navázat extenzivní pastvou ovcí. Velkoplošné požáry však způsobují významnou mortalitu bezobratlých živočichů, a proto je nezbytné vypalovat pouze malé plochy. Vypalování je také vhodné směřovat na období holomrazů, tedy mimo hlavní aktivitu živočichů,“ popisuje metodu Hamřík.

Slíďák suchopárový (Alopecosa striatipes) je kriticky ohrožených druh pavouka, který se v tuzemsku vyskytuje velmi vzácně a to hlavně v teplejších oblastech Moravy. Pavouk patří do Červeného seznamu ohrožených druhů v několika středoevropských zemích.

Jak vědci upozorňují, vypalování porostů je v Česku stále zakázáno a to i přes to, že v mnoha situacích může mít pozitivní vliv i na ochranu vřesovišť v chráněných územích. Změnu by ale mohla přinést novela zákona o ochraně přírody, která řízené vypalování zahrnuje jako jeden ze způsobů péče o zvláště chráněná území.
Štítky: Pavouk Ekologie Žvířata
Zdroj: MENDELU