EnergoZrouti.cz

Ošklivé káčátko se rychle mění. Ostrava už není černou ovcí, ale spíše vzorem jak bojovat se znečištěním

  
Martin Bárta
18. 2. 2022 ▪ 08:36

Snižování emisí, intenzivní čištění od prachu nebo moderní vozidla v MHD. Nejen to jsou řešení, kterými se Ostrava snaží o zboření dlouholetého PR špinavého města. Z kdysi ošklivého káčátka se tak pomalu stává vzor pro ostatní jak bojovat se znečištěním.

Ostravské vysoké pece
Ostravské vysoké pece
Foto: Ferdinand Kozeluh z Pixabay

Ostravští zastupitelé na svém únorovém jednání schválili přijetí závazku města snížit produkce oxidu uhličitého do roku 2030 o 55% ve srovnání s rokem 2000. Současně se také město připojilo k Akčnímu plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030), kterým je dokladován celý závazek města.

Špinavá Ostrava už dávno neplatí

Ostravsko dlouhodobě patří mezi jeden z nejznečiště­nějších regionů v České republice. Svůj podíl na tom má hlavně velké množství průmyslových firem, které v okolí Ostravy, Karviné nebo Havířova působí. Krajské město Ostrava ale v posledních letech právě proti tomuto znečištění připravuje stále více opatření.

Dochází tak ke změnám ať už ve fungování města či jeho společností jakými je například místní dopravní podnik starající se o městskou hromadnou dopravu. Ten v posledních letech stále více investuje do modernizace vozového parku a přechodu na bezemisní zdroje. V Ostravě se tak objevují nové bateriové autobusy a v příštích letech je má doplnit i vodík.

Mimo to město přijalo další opatření, která mají snížit velkou prašnost ve městě. Díky dotaci od Ministerstva životního prostředí tak ve městě dochází k mnohem intenzivnějším úklidům vozovek právě od toxického prachu.

Tlaky na snižování emisí skleníkových plynů jsou tak součástí dalších logických opatření, které město připravuje. Projekty, které by měly snížit emise oxidu uhličitého ale vznikají také v návaznosti na zapojení města do Paktu starostů a primátorů. Toto mezinárodní sdružení místních a regionálních samospráv je určeno právě ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima planety.

„Město Ostrava bylo historicky vůbec první městem v ČR, které k Paktu starostů a primátorů přistoupilo. V rámci tohoto členství se dřívější zastupitelstvo města zavázalo k redukci emisí CO2 o 20 % do roku 2030 v porovnání s výchozí úrovní v roce 2000. Nyní, při bilancování výsledků dosažených do roku 2020 konstatujeme, že původní závazek již byl téměř dvojnásobně překonán, když mezi léty 2000 a 2020 v Ostravě došlo ke snížení produkce oxidu uhličitého o téměř 37,9 %. Považujeme za ambiciózní, současně ale za správné a přitom realistické, se přihlásit k navýšení závazku na redukci emisí CO2 dle doporučení Paktu, tedy o 55 %. Nejde rozhodně o pouhou deklaraci. Již léta realizujeme spolu s dalšími aktéry v území celou řadu opatření vedoucích ke zvyšování energetické účinnosti ve městě, snažíme se využívat obnovitelné zdroje energie, preferujeme čistou mobilitu a realizujeme mnohé tzv. zelené projekty – rekonstrukce a úpravy parku, veřejné zeleně,“ vysvětluje Tomáš Macura, primátor města.

Už nyní město navrhuje i opatření na další roky, která by měla pomoci se zateplením veřejných budov, výměně osvětlení v nich či optimalizaci vytápění v těchto objektech. Ve stále větší míře chce město podporovat i ekologické způsoby dopravy jako je ten pěší či cyklo. Podpory se tak už nyní dočkali i mladí cyklisté, díky výstavbě cykloboxů na uložení kol přímo u základních škol.

Ve stále větší míře by se na objektech města mohly objevit i solární panely. Důležitá ale podle politiků bude i součinnost obyvatel města, kteří by při rekonstrukcích svých domů měli myslet jak na úspory získané zateplením, tak i výměny lokálních topenišť.

Změny za poslední roky jsou navíc velmi obsáhlé a město se tak rychle mění. Dalo by se tak říci, že z kdysi černé ovce tuzemských měst nejen co se ekologické stránky týká se z města stává spíše vzor pro ostatní.
Štítky: Ostrava Emise Klimatická změna Oxid uhličitý Pakt starostů a primátorů
Zdroj: RED