EnergoZrouti.cz

Odborníci vyzvali britskou vládu aby od roku 2025 zakázala kotle na zemní plyn

  
Martin Bárta
24. 7. 2020 ▪ 15:13

Britská komise pro vytápění složená z odborníků včetně těch z univerzity v Birminghamu vyzvala britskou vládu aby od roku 2025 zakázala instalaci nových kotlů na spalování zemního plynu v domácnostech.

Moderní termostat
Moderní termostat
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Odborníci složení z britské CBI (Confederation of British Industry – Konfederace britského průmyslu), přední odborníci z průmyslu a vědci z univerzity v Birminghamu vyzvali britskou vládu aby v rámci redukce zdrojů emitujících uhlík zakázala od roku 2025 instalaci nových plynových kotlů na zemní plyn v domácnostech.

Vytápění domácností je podle odborníků největším zdrojem emisí uhlíku ve Velké Británii. Více jak polovina těchto emisí vzniká v bytových domech, které jsou z velké části závislé na vytápění právě pomocí plynových kotlů na zemní plyn.

Komise odborníků tak vládě doporučila, aby od roku 2025 zakázala instalaci všech nových plynových kotlů v domácnostech a místo toho byl k vytápění těchto budou využit ekologičtější zdroj tepla s nižším nebo minimálním dopadem na životní prostředí. Alternativou pro toto vytápění by mohly být hybridní systémy, kotle na vodík nebo tepelná čerpadla.

Odborníci také doporučili odstavit do roku 2050 z provozu všechny zdroje tepla využívající k získání energie fosilní paliva a to i v podnikové sféře. Vědci s odborníky z průmyslových oborů toto vládě doporučili také v souvislosti s obnovou ekonomiky po pandemii COVID-19 u které se celosvětově předpokládá velký přesun k obnovitelným zdrojům energie a modernizaci ekonomik pro udržitelnější hospodářství.

Některé další země prozatím místo úvah nad zákazem těchto plynových zařízení experimentují s ekologičtějšími způsoby vytápění i při jejich použití. V kanadském městě Fort Saskatchewan tak například společnost ATCO chce od příštího roku v pilotním projektu otestovat možnosti ekologičtějšího vytápění za pomoci směsi zemního plynu a vodíku pro vytápění domácností. Speciální směs by právě díky přidanému vodíku měla snížit emise oxidů dusíku.
Zdroj: CBI.org.uk