EnergoZrouti.cz

Tepelné čerpadlo - investice, která se vyplatí

EnergoZrouti.cz » Vytápění a chlazení » Tepelné čerpadlo - investice, která se vyplatí

Tepelné čerpadlo je strojní zařízení, které slouží k předání tepla, k vytápění rodinných a panelových domů a ostatních objektů. V tomto článku si představíme jejich nesporné výhody (ale i nevýhody), vliv na ekologii, představíme si dotační program který pomůže s počáteční investicí a mnoho dalšího.

22. 6. 2020 | Sdílet článek: Facebook Twitter

Autor: Martin Bárta

Jednou z výhod čerpadel je jejich bezprašnost oproti kotlům na pevná paliva

Co je to tepelné čerpadlo

Princip tepelných čerpadel spočívá v předávání tepla z míst, kde není plně využito do jiných, kde bude mít využití patřičně vyšší. Čerpadlo slouží k ohřevu vody a vzduchu určenému k vytápění prostoru a ohřevu užitkové vody, určené pro každodenní potřeby. Pokud čerpadlo funguje i v převráceném režimu může zastávat v letních měsících funkci klimatizace. Ať už přemýšlíte, jaký způsob vytápění zvolit pro novostavbu, pro dům v rekonstrukci, případně pro jiné často obývané objekty, tepelné čerpadlo je vždy dobré řešení.

Existují 4 základní typy:

  • vzduch – vzduch, kdy se pro ohřev domácnosti využívá teplo ze vzduchu
  • vzduch – voda, kdy se pro ohřev domácnosti využívá teplo ze vzduchu, které ohřívá vodu
  • voda – voda, kdy je pro ohřev vody odebírána voda z jiného vodního zdroje
  • země – voda, kdy se voda ohřívá pomocí tepla ze země. 

Z těchto typů je zpravidla nejúčinnější a nejúspornější (ale také finančně nejnáročnější) typ země-voda, jelikož značnou část nákladů tvoří instalace, při které se až do hloubky 150 metrů provádí vrt. 


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.

Proč mu dát přednost před ostatními možnostmi vytápění

Největší výhodou tepelného čerpadla je bezesporu snadná údržba a především fakt, že jde o dobrou investici do budoucna. Jeho životnost je 20 a více let, přičemž standardně se návratnost pohybuje mezi 5 – 10 lety, jelikož náklady na provoz se pohybují v nižších částkách, než v případě jiných druhů vytápěcích zařízení.

Vytápění s tepelným čerpadlem sice funguje i s klasickými radiátory, při užití podlahového vytápění ale dosáhnete vyšší efektivity.

V porovnání s ostatními zdroji tepla je mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Jak velká je ekologická stopa však v první řadě závisí na způsobu výroby elektrického proudu, kterým je čerpadlo poháněno. Pokud odebíráte elektřinu z obnovitelných zdrojů, ekologická stopa tepelného čerpadla je minimální. 

Jestliže je problémem prostor objektu, kam chcete zařízení umístit, čerpadlo nezabere veliký prostor, ani jeho instalace není náročná.

Nutno zmínit také jistý komfort. S tepelným čerpadlem můžete dát sbohem nekonečnému přikládání do kotle a manuálnímu udržování tepla. 

V neposlední řadě je velikou výhodou možnost získání levnějšího tarifu na odběr elektřiny, jelikož jsou tepelná čerpadla velice podporována ze strany státu a EU.Možné nevýhody

S klesající teplotou klesá i účinnost čerpadla, proto je potřeba pro některé typy mít k dispozici i jiný zdroj tepla, často to bývá plynový kotel.

Problémy nastávají společně s radiátory. Pro provoz čerpadla je nejoptimálnější zvolit podlahové vytápění domu, a to z toho důvodu, že tepelné čerpadlo dosahuje nejvyšší účinnosti při co nejnižší teplotě výstupní vody z čerpadla. To však neznamená, že bez podlahového topení nebude plnit svou funkci dobře.

Takovou estetickou nevýhodou bývá zvýšená hlučnost. Zda bude ale čerpadlo hlučné či nikoli záleží na více faktorech. Především na typu a kvalitě čerpadla, na umístění venkovní jednotky a také na jeho umístění ve vnitřních prostorách. Pokud jej nainstalujete do odhlučněných, nebo odlehlých prostorů mimo obývanou část, hluk Vás nebude rušit. Komu se (ne)vyplatí

Investovat do tepelného čerpadla se vyplatí, pokud stavíte dům, pokud starší dům prochází rekonstrukcí, nebo je alespoň zateplený a vy chcete ušetřit jak peněžence, tak životnímu prostředí. 

Hledáte-li novou alternativu pro Vaše stávající zařízení ve starším a nezatepleném domě, tato investice se Vám nevyplatí a peníze tak přijdou zbytečně vniveč. Taktéž není úplně vhodná, pokud daný prostor obýváte jen sporadicky, jako bývají třeba chaty a chalupy, kde trávíte víkendy, nebo dovolenou.Tepelné čerpadlo a ekologická stopa

Jak vyplývá z odstavce o výhodách pořízení čerpadla, jedná se o možnou ekologičtější alternativu ke stávajícímu tepelnému zařízení. Obecně je tento typ vytápění podporován a dotován právě z důvodu, že využívá principy udržitelného rozvoje. I když třeba neodebíráte elektrický proud čistě z obnovitelných zdrojů, ale například v poměru 60/40, emise skleníkových plynů a jiných nebezpečných škodlivin se rapidně sníží.

Díky obnovitelným zdrojům energie snížíte uhlíkovou stopu na minimum


Počáteční investice

Obecně patří tepelné čerpadlo mezi finančně nákladnější formu vytápění. Jeho návratnost je standardně stanovena na interval 5 až 10 let, to z důvodu variability dat. Návratnost bude kratší u novostavby než u staršího domu. Každý si však zvládne vypočítat hrubý odhad sám na základě ceny za tepelné čerpadlo, od které se odečte možná investice do jiného (nebo předchozího) zdroje, například kotle a následně analýzou dat, kolik běžně platíte za elektřinu, s pravděpodob­nostními cenami elektřiny v následujících letech a faktem, kolik energie čerpadlo uspoří, si dokážete stanovit návratnost této investice. Lhůtu návratnosti Vám zkrátí již zmíněný výhodnější tarif, nebo příslib dotace na pořízení. 

Pořizovací cena se pohybuje od 25 000 do 350 000 Kč v závislosti na typu. Například typ vzduch-voda se dá pořídit od 100 000 do 250 000 Kč s tím, že od ceny není odečtený možný příspěvek státu. Dotace na tepelné čerpadlo – Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám, který spravuje Ministerstvo životního prostředí a pomocí kterého rozděluje jak české, tak dotace Evropské unie,  je umožněno právnickým i fyzickým osobám, které vlastní, staví rodinný nebo bytový dům, či jiný objekt zažádat o příspěvek na výměnu neekologického zařízení na environmentálně přijatelnější variantu pro bydlení a podnikatelskou činnost. Je možné zažádat o dotace na výstavbu a zateplení rodinného, či bytového domu za předpokladu, že půjde o stavbu s nízkou energetickou náročností. Stejně tak může osoba požádat o dotace v oblasti zdrojů tepla, kam spadají také tepelná čerpadla. 

Nová zelená úsporám pomáhá urychlit návratnost investice do čerpadel.

Příspěvek může pokrýt až 50 % celkových nákladů na výměnu starého neekologického zařízení za nové. V oblasti tepelných čerpadel se příspěvek pohybuje v rozmezí 25 000 až 100 000 Kč v závislosti na celkové částce, typu a mnoha dalších faktorech. 

Žádost o takovou dotaci se dá provést jednoduše, a to elektronickou formou na oficiálních webových stránkách projektu Nová zelená úsporám. Nezáleží na tom, zda se teprve chystáte začít s novostavbou, jestli už je značná část práce hotová, nebo o příspěvek žádáte zpětně po dokončení.  Žadatel však musí splnit různé podmínky, například musí hospodařit s čerpadlem na základě směrnic Evropského parlamentu o udržitelném rozvoji a životním prostředí, nebo musí splňovat „ekodesign“ taktéž daný Evropským parlamentem.  Další závaznou podmínkou je nutnost realizace projektu do 1 roku ode dne schválení žádost na dotaci

Výše podpory jako takové se pak odvíjí od typu tepelného čerpadla. Například maximální výše příspěvku na čerpadlo typu voda-voda v případě zatepleného objektu je 100 000 Kč a v případě nezatepleného 80 000 Kč. Stejné sazby platí i pro typ země-voda. U čerpadla typu vzduch-země je v případě zatepleného rodinného nebo bytového domu maximální výše dotace stanovena na 75 000 Kč, pokud není dům zateplený činí sazba 65 000 Kč. 

Jisté zvýhodnění mají osoby žijící v některých regionech České republiky. Zpravidla se jedná o ty regiony, které vykazují nejvyšší hodnoty emisí skleníkových plynů a patří tak mezi ty nejznečištěnější, například Moravskoslezský, Ústecký, nebo Karlovarský kraj. 

 

Autor: Martin Bárta
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels