EnergoZrouti.cz

Ministerstvo zemědělství rozšířilo zónu lesů zasažených kůrovcem

  
Martin Bárta
27. 7. 2020 ▪ 16:13

Ministerstvo zemědělství rozšířilo takzvanou červenou zónu, tedy oblast ve které platí mimořádná opatření pro řešení problémů s kůrovcem. Správci lesů na takto označených lesech mohou upustit od některých ochranných opatření.

Strom zasažený kůrovcem
Strom zasažený kůrovcem
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Ministerstvo zemědělství v pondělí upravilo takzvanou červenou zónu, tedy oblast lesů pro kterou platí mimořádná opatření na zvládání kůrovcové kalamity. Díky označení tomuto označení oblasti tak mohou správci lesů věnovat více kapacity a personální energie na vytěžení napadaného dříví a jsou jim odpuštěny některé povinnosti správce lesa.

Ministerstvo od pondělí červenou zónu rozšířilo přibližně o 10 procent tedy o 982 nových katastrů na aktuálních 6 109. Poslední aktualizaci červené zóny ministerstvo provádělo na konci minulého roku. V červené zóně platí mimořádná opatření, která umožňují lepší zvládání kůrovcové kalamity tedy primárně věnovat co nejvíce energie vytěžení a zpracování napadených stromů.

Vlastníci a správci lesů ale tímto opatřením mohou také upustit od některých povinností jako je třeba instalace lapačů kůrovce, které již v tomto kritickém stavu nejsou účinné. Majitelé lesů také mohou při tomto opatření ponechat větší plochy nezalesněných pruhů uvnitř porostů, díky kterým ušetří za nedostatkové sazenice a také nedostatečné množství zaměstnanců pro výsadbu. Větší šířkou pruhů mohou také vlastníci vytvořit lepší možnosti pro regulaci spárkaté zvěře, která způsobuje škody na nové výsadbě.

Listnatých lesů u nás přibývá

Podle dat za rok 2019 se lesníkům daří měnit druhovou skladbu lesů a to hlavně na ty listnaté, kůrovcová kalamita tak tento trend urychluje a do budoucna může přispět k větší rozmanitosti lesních porostů. Jen loni tuzemští lesníci vysázeli více jak 111 milionů listnáčů a 36,1 milionu smrků. Loňské množství obnovených lesů bylo také nejvyšší v historii samostatné České republiky.

V obnově lesů a výsadbě nových často pomáhají neziskové organizace, města i obce. Příkladem může být výsadba až 651 stromů a keřů ve Středočeském kraji, který tuto výsadbu i financuje.
Zdroj: MZ ČR