EnergoZrouti.cz

Indonésie zalesní do roku 2024 až 1 800 hektarů mangrovových lesů

  
Martin Bárta
26. 7. 2020 ▪ 20:17

Indonésie chce v rámci radikálního snižování emisí oxidu uhličitého zalesnit do roku 2024 až 1 800 hektarů mangrovových lesů, které podle indonéských úřadů v ukládání skleníkových plynů mnohem efektivnější.

Mangrovy
Mangrovy
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Indonéské ministerstvo pro námořní záležitosti a rybolov oznámilo svůj záměr zalesnění ploch o rozměrech až 1 800 hektarů mangrovových lesů do roku 2024. Indonésie by tím chtěla snížit svůj dopad na životní prostředí a redukovat emise skleníkových plynů

Indonésie nedávno přišla s plánem na snížení emisí uhlíku o 26 procent ještě v letošním roce a o 29 procent do roku 2030. Pomoci by mu v tom měli další ekologické projekty včetně výsadby nových mangrovových lesů po celé zemi.

Podle ministerstva za projekt zodpovědného uchovávají mangrovové lesy skleníkové plyny s mnohem větší efektivitou nežli lesy jiného typu ve vnitrozemí a jsou v těchto oblastech již tradičně. Země navíc očekává zvýšení ekoturistiky v těchto typech lesů.

Indonésie má současně asi 3,49 milionu hektarů mangrovových lesů což je 23 procentní podíl z celkového světového zalesnění tímto typem lesů. Již letos by mělo v zemi vzniknout asi 200 hektarů lesů, které by měli nahradit 33 procent těch poškozených ať už lidským působením a kácením či klimatickou změnou. Častým důvodem úbytku těchto stromů je odpad a to hlavně ten plastový, který je splachován do moře.

Mangrovy jsou stromy rostoucí nejčastěji v tropických zemí ve vodách kde se slaná voda mísí se slanou. Lze je také najít na pobřežích moří a oceánů. Charakteristické jsou pro tyto stromy viditelné kořeny, které jsou často i domovem zvířat. Snižování množství těchto stromů je způsobeno hlavně lidskou činností a znečištění ať už odpadními látkami tak plasty.
Zdroj: kkp.go.id