EnergoZrouti.cz

Do roku 2040 přibude v oceánech více jak miliarda tun plastů, čísla jsou alarmující

  
Martin Bárta
24. 7. 2020 ▪ 09:50

Pokud brzy nedojde k drastickým zásahům a lidstvo nepřestane v tak obrovské míře produkovat jednorázové plasty, zaplní se jimi většina vodních toků a oceány. Do těch by podle modelu vědců mělo během dvou desetiletí přitéci až 1,3 miliardy tun plastů.

Plastový odpad na pláži
Plastový odpad na pláži
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Podle výpočtů vědců ze Světového fondu na ochranu přírody přibude do roku 2040 v oceánech až 1,3 miliardy tun plastů, které tam přitečou z celého světa pokud nedojde k drastickým zásahům lidstva.

V souvislosti s celosvětovým obrovským nárůstem používání plastů dochází k problémům při jeho recyklaci a není ho tak recyklováno dostatečné množství. Přebytečný plastový odpad tak končí na skládkách ale často má bohužel svůj konec ve volném prostředí a vodním toku, kterým doputuje až do oceánů.

Největším problémem je navíc jednorázové využití velkého množství plastů, který je ihned po využití vyhozen. Prvně by tedy podle vědců měli být zakázány či nahrazeny výrobky jako plastové sáčky, tašky, kelímky, brčka či PET lahve které způsobují obrovskou zátěž na životní prostředí a nejen v oceánech zabíjejí velké množství živočichů.

Nárůst globálního množství plastového odpadu ještě podpořila pandemie COVID-19, která způsobila větší míru využívání jednorázových plastových výrobků jako rukavic či sáčků na potraviny. Zároveň s tím došlo i ke snížení cen těchto plastových výrobků což podpořilo jejich další prodej.

Snahy zemí o redukci odpadu z plastů a jeho vyšší míru recyklace jsou bohužel zatím v pomalém tempu. Pomoci by ale mohl například zákaz jednorázových plastů od roku 2021 v rámci Evropské unie, který již byl schválen.

Nové nařízení EU zakáže prodej těchto produktů:

  • jednorázové plastové příbory
  • jednorázové plastové talíře
  • brčka
  • tyčinky (vatové)
  • tyčky z plastu k balónkům
  • kelímky na nápoje z polystyrenu

Jak ale uvádí již zmiňovaná zpráva WWF (Světového fondu na ochranu přírody), lidstvo sice může produkovaný plast těmito opatřeními snížit ale do roku 2040 ho bude i tak v přírodě uloženo více jak 710 milionů tun.
Zdroj: EU, WWF