EnergoZrouti.cz

Znečištění ovzduší v letních dnech může přispět i ohřívání asfaltu

  
Martin Bárta
6. 9. 2020 ▪ 21:36

Svou vinu na znečištění ovzduší ve městech může mít nejen doprava a průmysl ale i použití asfaltových povrchů. Ty při zvýšení teploty vypouštějí aerosoly, které mohou způsobovat i potíže pro lidský organismus.

Asfaltová silnice
Asfaltová silnice
Foto: Pixabay

Podle studie vědců z Yaleovy univerzity v americkém Connecticutu mohou asfaltové silnice přispívat v letních vedrech ke zhoršení ovzduší ve městech, která jsou právě asfaltovými cestami pokryta z velké části.

Vědci, kteří ke svému výzkumu využili asfalt, který byl dříve používán na silnicích, střechách či příjezdových cestách k domům zjistili, že při jeho zahřívání dochází k mnohonásobnému zvýšení emisí takzvaných sekundárních organických aerosolů, které jsou z velké části složením takzvaných prachových částic PM 2.5. Tedy těch do velikosti menší nebo rovných 2,5 mikrometru.

Běžná letní teplota zvýší emise až o 300 procent

Právě tyto látky jsou velkým nebezpečím pro zdraví člověka, což bylo prokázáno již mnoha výzkumy. Částice PM 2.5 se totiž snadno dostanou do plicních sklípků a poté do krevního řečiště. Kvůli tomu, že je na ně navázáno velké množství toxických částic, mohou v lidském organismu způsobit velké zdravotní potíže.


Jak vědci zjistili při vystavení asfaltu teplotě 60 °C, což je v letních měsících velmi běžná teplota asfaltu, která je ale mnohdy i vyšší, dochází v jeho vrstvách k růstu emisí zmíněných aerosolů a to až o 300 procent.


Vědci pro účel výzkumu asfalt ohřívali v laboratorních podmínkách pomocí trubkové pece na teploty mezi 40 °C až 200 °C. Zjistili tak, že v závislosti na teplotě na kterou je asfalt ohřátý, vypouští do ovzduší rozmanité směsi organických sloučenin.

Sekundární emise prachových částic zvyšují svůj podíl

Jelikož pevné plochy, které jsou často právě z asfaltového materiálu mají své široké zastoupení ve městech, vzniká tak i další možnost emisí škodlivých částic během letních dnů. Podle vědců navíc tvoří dalších 20 procent plochy asfaltu střechy budov v USA, které tak vypouštějí další škodlivé částice.


Jak odborníci očekávají, emise znečišťujících prachových částic, za které mohla doprava postupem času klesají díky modernizaci běžně používaných osobních i nákladních vozidel. Dá se tak očekávat, že s poklesem těchto emisí bude stále větší podíl na znečišťujících látkách získávat jiný zdroj a to právě asfaltové emise či prach uvolňovaný opotřebením brzd a pneumatik.


Vypouštěné emise z motorových vozidel jsou navíc v současnosti stále více bedlivě sledovány, zatímco emise vypouštěné zmíněnými způsoby, tedy například z asfaltu či opotřebení brzd nejsou žádným způsobem regulovány.
Zdroj: Science Advances