EnergoZrouti.cz

Vědci našli nový způsob jak snížit emise oxidu uhličitého v elektrárnách

  
Martin Bárta
25. 7. 2020 ▪ 07:32

Skupina amerických vědců z několika univerzit společně s přední ropnou společností ExxonMobil našla nový způsob odstraňování oxidu uhličitého z emisí elektráren na zemní plyn. Díky jejich novému vynálezu by mohla dramaticky klesnout ekologická náročnost těchto elektráren.

Cedule CO2
Cedule CO2
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Díky nové metodě na odstraňování oxidu uhličitého z emisí elektráren na zemní plyn, kterou vymyslel tým několika amerických univerzit University of California, Berkeley, Lawrence Berkeley National Laboratory a společnosti ExxonMobil, která je jedním ze světových producentů ropy a zemního plynu by mohli být elektrárny na zemní plyn mnohem ekologičtější.

Elektrárny by díky novému způsobu zachycování emisí uhlíku mohli získat levný způsob jak jej odstranit z jimi vypouštěných kouřových plynů a snížit tak svůj vliv na globální změnu klimatu.

Nová technika využívá vysoce porézní materiál, který odstraní z kouře zmíněný oxid uhličitý a umožní jeho uložení místo vypouštění do ovzduší. V pokusech, které vědci provedli vykazoval nový způsob až šestkrát větší účinnost pro odstraňování CO2 ze spalin než současné technologie na bázi aminu. Technologie tak dokázala odstranit více než 90% CO2. Proces je zároveň díky používání páry o nízké teplotě méně energeticky náročný.

Jak také uvedli vědci,o uložený oxid uhličitý je v současné době jen malý zájem a proto by bylo nutné CO2 opět ukládat do země.

Oxid uhličitý je v současné době považován za hlavního viníka vzniku skleníkového efektu a tím i globálního oteplování, které ovlivňuje klima celé planety. Emise tohoto plynu jsou ve velké části způsobené lidskou činností. Jeho množství v atmosféře dokáží ve velkém množství regulovat moře a oceány, které jej ukládají. Nárůstem globální teploty je ale oxid uhličitý z moře opět uvolňován a vypouštěn do atmosféry.
Zdroj: UOC, ExxonMobil