EnergoZrouti.cz

Stromy v městských zástavbách trpí, vědci ale mají řešení co s tím

  
Markéta Bártová
3. 8. 2022 ▪ 15:44

Stromy v městských zástavbách trpí díky velmi náročným podmínkám. Neuvážená výsadba, ale i klimatické změny nebo vliv chemických látek přispívá k tomu, že některé stromy brzy uhynou. Brněnští vědci ale mají pro tyto situace řešení.

Podmínky pro stromy jsou ve městech náročné, ne ale všude
Podmínky pro stromy jsou ve městech náročné, ne ale všude
Foto: Pixabay

To, že stromy ve městech jsou jedním z velmi důležitých řešení proti vzniku takzvaných tepelných ostrovů asi není pochyb. Jejich přežití v městské zástavbě ale bývá z mnoha důvodů složité a některé stromy tak nemají ideální podmínky a trpí. Část z vysazených stromů pak ale nepřežije ani své první roky a výsadba tak přichází jen na vysoké částky z městských rozpočtů, které ve výsledku nic moc nepřinášejí. Podle vědců by ale šlo tento problém částečně řešit.

Podmínkami pro život dřevin v městských zástavbách se vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) zabývají už delší dobu. Pro stromy jsou totiž města podléhající klimatické změně, která v nich zvyšuje teplotu a prohlubuje takzvané tepelné ostrovy velmi stresující.

Mimo změnu klimatu a s ní spojené oteplování ale stromy trpí i kvůli jejich špatné výsadbě. Ta totiž často probíhá na špatných místech a stromy tak nemají dostatečný prostor pro kořeny. Výsadba také často probíhá do půdy, která nemá vhodné složení. Stromy pak velmi často čelí chemickým látkám, které jsou v půdě obsaženy nebo třeba soli, která je do kořenového systému uvolňována díky zimní údržbě chodníků a silnic.

„Kořeny mají v půdě málo prostoru, jsou atakovány chemickými látkami, trpí nedostatkem vody a kyslíku. Nedostatečný rozvoj kořenů brání i celkovému růstu koruny. Stromy tak nejsou vitální a snadněji podléhají chorobám a škůdcům,“ uvedl Petr Salaš ze Zahradnické fakulty MENDELU.

Podle vědců je ale možné podmínky pro stromy částečně vylepšit díky technologii takzvané injektáže. Ta umožňuje prostřednictvím speciálního injektážního zařízení tlakem vzduchu provzdušnit půdu. Do té je následně možné vstřikovat hydroabsorbenty, hnojiva či mykorhizní přípravky. Provzdušnění půdy je navíc prospěšné i pro samotné kořeny dřevin.

„Náš tým od roku 2019 zakládá a hodnotí na různých stanovištích dlouhodobé experimenty. V této odborné činnosti úzce spolupracujeme se správci zeleně v Brně a Znojmě (Veřejná zeleň města Brna a Městská zeleň Znojmo). V kořenové zóně vybraných pokusných stromů měříme speciálními čidly teplotu a vlhkost půdy, hodnotíme vitalitu dřevin a vybrané fenologické parametry. Domníváme se, že metoda injektáže může přispět ke zlepšení stavu zeleně ve městech, zejména na exponovaných stanovištích,“ dodal Salaš.

Velké množství tuzemských měst a obcí si v posledních letech díky viditelným důsledkům změny klimatu stále více uvědomuje důležitou roli stromů ve městech. Místo neuvážené výsadby by ale měl být každý vysazený strom nejprve pečlivě promyšlen odborníky s ohledem na všechna možná úskalí výsadby. V některých případech totiž dochází k nevhodné výsadbě stromů, které je v následujících letech nutné odstranit, jelikož zasahují do podzemních vedení elektřiny, vody či plynu. Stromy jsou následně poškozeny při haváriích a nutných opravách těchto inženýrských sítí.

Mimo výsadby je ale pro mnoho měst náročná i údržba zeleně, která v horkých letních měsících trpí nedostatkem vláhy. Stále více měst tak pořizuje vaky, které díky kapkové závlaze pomáhají dostávat vodu přímo ke kořenům stromu.
Štítky: Města Stromy Výsadba Klima Tepelné ostrovy Klimatická změna Mendelova univerzita v Brně MENDELU
Zdroj: RED