EnergoZrouti.cz

Německá asociace má plán na rychlejší rozšíření elektromobilů, využít by se dal i u nás

  
Martin Bárta
8. 6. 2021 ▪ 10:32

Německá Asociace automobilového průmyslu má nový patnáctibodový plán na rychlejší expanzi elektromobilů v zemi. Využít by se dal i v České republice, kde je infrastruktura zatím na mnohem horší úrovni.

Nabíječka elektromobilů v Německu
Nabíječka elektromobilů v Německu
Foto: Sophie Jonas / Unsplash

Expanze elektromobility v Německu je podle místní Asociace automobilového průmyslu velmi slabá. Zatímco soukromé firmy do rozvoje technologií investují obrovské peníze, německá vláda a Brusel zatím vytvářejí pouze velmi nákladné plány. Asociace tak nyní přichází s patnáctibodovým plánem, který by měl ukázat jasnou strategii jak dál pokračovat.

Problém už si uvědomují i tuzemští výrobci automobilů

„Plán ukazuje způsob, jakým lze elektromobilitu dále rozšiřovat v Německu a Evropě. Automobilový průmysl přináší nová vozidla a technologie na trh, nyní musí obce, federální vláda a Brusel vytvořit správný rámec pro úspěch, “ říká prezidentka VDA Hildegarda Müllerová.

Nutno dodat, že většina z bodů plánu by byla vhodná i pro Českou republiku, která je v současné době za Německem v oblasti elektromobility na míle vzdálená. To si uvědomuje i tuzemský Svaz dovozců automobilů, který v nedávné době vyzval vládu k poskytování dotací na rozvoj elektromobility, tak jak to dnes již funguje v dalších zemích Evropské unie včetně Německa.

Patnáct bodů, které by měly přinést řešení:

 1. Investice – Automobilový průmysl se zavázal dodržovat cíle Pařížské klimatické úmluvy a do roku 2025 chce investovat přibližně 150 miliard eur do nových pohonů, digitalizace a elektronické mobility. Na rozdíl od státu by společnosti musely znovu generovat investice. Proto je vytvoření správného umístění a rámcových podmínek důležitým předpokladem pro úspěch transformace, a tedy i nezbytným předpokladem pro dosažení cílů ochrany klimatu.
 2. Urychlení expanze nabíjecích stanic – Německo bude do roku 2030 potřebovat více než 1 milion dobíjecích stanic pro automobily a to včetně elektrických dodávek. K tomu je nutné každý týden otevřít více než 2 tisíce nových nabíjecích bodů. V současnosti je ale tempo okolo 300 stanic za týden. Aby se nutná výstavba dohnala, musí vláda přijít s novými cíli. Nové cíle by ale měla představit i Evropská unie pro všechny země.
 3. Nabíjení v práci – Lidé by měli mít větší možnosti dobíjení svých vozidel u zaměstnavatelů. To by mělo být podpořeno samostatným programem instalace dobíjecích stanic ve společnostech.
 4. Nabíjení doma – Mimo zaměstnání či při nakupování musí být pro lidi snadné i dobíjení automobilů ve svých domovech. Vláda by tak měla rozšířit program wallbox, který financuje pořízení dobíjecích stanic elektromobilů k domům. (Právě tento program je ale už v současnosti na hranici svých možností, nabíječky nakupují i lidé, kteří nemají vlastní elektromobil a výrobci tak nestíhají dodávat nové kusy). Stát by měl také zavést povinnost instalace dobíjecích míst v podzemních garážích a na vícepodlažních parkovištích a to nejen v nových budovách ale i těch současných.
 5. Nabíjení v obchodních centrech – Nové nabíjecí stanice by měly rychleji přibývat i u obchodních center a maloobchodů. To ale vyžaduje další investice na jejich podporu a upuštění od současné podmínky, která vyžaduje jejich dostupnost 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.
 6. Záruka nízké ceny a zelené elektřiny – Stát by měl podle VDA garantovat i nízkou cenu elektřiny s kterou budou elektromobily nabíjeny. Elektřina s kterou jsou auta nabíjena by tak měla být vyloučena například i z daně z elektřiny. Navíc elektřina dodávaná na nabíječky by měla být vždy 100% obnovitelná.
 7. Dostupnost infrastruktury v EU – Německo ale i všechny další země Evropské unie by měly společně přispět k rychlému budování infrastruktury v celé EU. Lidé by tak neměli být omezeni při cestování na dovolenou ale i v pracovních záležitostech nedostatečnou infrastrukturou za hranicemi. Nutné tak budou i nabíječky pro nákladní automobily. Odpovědnost za takový úkol ale musí převzít především vedení sedmadvacítky.
 8. Podpora nákupu vozidel – Vláda by měla podporovat nákup vozidel s nízkými emisemi CO2 jak u osobních automobilů tak i lehkých užitkových vozidel. Po roce 2022 by tak federální vláda v Německu měla přidat další prostředky mimo ekologického bonusu pro nákup nových vozidel.
 9. Chytré platby na nabíječkách – Aby bylo možné snadno nabíjet na všech nabíjecích stanicích, bude nutné uvést v život možnost s jednou smlouvou platit na všech nabíjecích stanicích elektromobilů. Právě velká rozmanitost nabíjecích stanic a různé technologie pro jejich placení jsou dnes noční můrou elektromobilistů v Německu. Vláda by tak měla přijít se změnou vyhlášky o nabíjecích stanicích. VDA také odmítá plán na vybavení všech nových nabíjecích stanic zastaralou a nepotřebnou technologií jako jsou čtečky karet.
 10. Rychlonabíjení – Pro snížení počtu nabíjecích bodů bude nutné zvýšit počet těch, které disponují rychlonabíjením. Díky tomu jsou vozidla rychleji nabita na požadovanou kapacitu a šetří se tak místo na nabíječkách. Kvůli tomu musí být také odpovídajícím způsobem rozšířena energetická síť, aby byla zajištěna stabilita v dodávkách elektrické energie nejen pro nabíječky elektromobilů.
 11. Konec špinavých náklaďáků – Mnohem masivněji by měl být financován i přechod na elektrické či vodíkové nákladní automobily. I pro ty by měla být dostupná infrastruktura podél hlavních dopravních tepen či v depech. Podle VDA by měla být do novely zákona o elektromobilitě zahrnuta i užitková vozidla nad 3,5 tuny.
 12. Zajištění udržitelnosti – Aby byla elektromobilita v budoucnu udržitelná, musí být zajištěn i trh pro druhý život baterií, které ve vozidlech doslouží. Je tedy třeba vytvořit nové prvky pro zpětný odběr a recyklaci těchto akumulátorů. U opětovného využívání surovin by tak mělo dojít ke snížení jejich dovozu a tím i cen za výrobu nových baterií.
 13. Rekvalifikace zaměstnanců – Mnoho dodavatelů v automobilovém průmyslu musí změnit výrobu a rekvalifikovat své zaměstnance. To ale nese i značné důsledky pro tyto zaměstnance a tak jsou zapotřebí nové programy na vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců.
 14. Elektromobily jako součást energetické sítě – Elektromobily by měly začít sloužit jako součást energetické sítě a vykrývat její kolísání. Za tímto účelem by měly být upřesněny právní požadavky a nastaveny jasné finanční pobídky pro majitele těchto vozidel. Ti by tak měli těžit z toho, že akumulátor svého vozidla poskytnou k účelům stability energetické sítě.
 15. Výroční zprávy – Od roku 2022 by měla federální vláda předkládat veřejnosti výroční zprávu o rozšíření nabíjecí infrastruktury, práci na programech financování a také stavu dosažení stanovených cílů. Evropská unie by následně měla totéž udělat pro celou Evropu.Štítky: Elektromobilita Asociace automobilového průmyslu Německo
Zdroj: VDA