EnergoZrouti.cz

Zvyšující se teploty budou pro některé ryby smrtící, vědci hledají řešení

  
Markéta Bártová
16. 4. 2021 ▪ 09:00

Změna globálního klimatu má obrovský vliv nejen na rostliny a suchozemské živočichy, ale i ryby. Podle vědců mohou být stále rostoucí letní teploty vody v rybících pro mnoho z nich smrtelné. Hledají tak řešení pro umělý chov.

Kapr
Kapr
Foto: Daniel Wanke / Pixabay

Rychlá změna klimatu v České republice neovlivňuje jen na první pohled viditelnou rostlinnou říši a suchozemská zvířata ale i chov ryb. Zvyšující se letní teploty totiž podle výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně budou pro některé druhy ryb doslova smrtelné.

Poptávka po rybách roste, výlov ale stagnuje

Produkce ryb roste celosvětově zhruba čtyřprocentním tempem za rok, v České republice se poptávka také zvyšuje a to i při stagnujících počtech vylovených ryb z rybníků. Ty by tak měly být nahrazeny chovem ve specializovaných produkčních systémech.

Jednou z ryb, pro kterou je takové prostředí velmi důležité je pstruh duhový. Právě toho tak bude nutné chovat v umělém prostředí s chladnou a čistou vodou. Podmínky v rybnících by pro něj v budoucnu totiž nebyly vůbec vhodné a časem by mohlo dojít k široké redukci jeho populace.

Rybníkáři si už v současnosti tuto problematiku uvědomují a tak hledají nové cesty na chov ryb. Mezi ně tak patří farmy, které ale využívají vodu přitékající do betonových nádrží po celý rok. To by ale mohl být v budoucnu problém a tak bude nutné využívat systémy pro recirkulaci vody včetně aquaponie. Právě na výzkumu této technologie se v současnosti podílí i vědci z Mendelovy univerzity v Brně.

„Důvodem je minimalizace závislosti na celoročním zdroji kvalitní vody. Takové systémy mají vedle nádrží pro chov ryb i sekce na čistění vody, její desinfekci a úpravu kvality,“ uvedl Jan Mareš z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF Mendelovy univerzity v Brně.

Problémem chovů jsou nemoci

Vědci z několika institucí se tak aktuálně zaměří na podporu a zavedení bezpečných a zdravých chovů k produkci pstruha duhového. Chov lososovitých ryb mezi které právě pstruh patří se v Česku pohybuje na úrovni do 1 tisíce tun ročně. Díky novému projektu tak vědci ověří vhodnost výběru pstruha pro konkrétní podmínky chovu. Důležité bude také vybírat vhodné linie těchto zvířat tak, aby byla odolná vůči onemocněním jež v daných chovech hrozí.

„Budeme hledat optimalizace metod pro včasné odhalení takového nebezpečí a využití vhodného preventivního zásahu. To může být například desinfekce přítokové vody pomocí ozónu, aplikace kuchyňské soli do vody, ovlivnění rezistence ryb vhodným přídavkem do krmných směsí,“ uvedl Mareš, podle kterého se nejedná o přídavek antibiotik, ale cílených probiotik nebo zvýšený přísun vitaminů a účinných látek, které jsou využívána i jako doplňky ve výživě člověka.


Produkce ryb v České republice podle druhů v tunách ročně

Druh/rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2018

2019

Kapr

19198

17972

16809

17833

17860

18362

18460

18430

17945

Lososovité ryby*

814

752

682

692

611

668

777

1106

936

Ostatní

998

2160

1867

1610

1729

1922

2448

2593

2418

Celkem

21010

20763

19358

20135

20200

20952

21685

21751

20986

*Chov zejména ve speciálních zařízeníchŠtítky: Ryby Klima Zvířata
Zdroj: MENDELU