EnergoZrouti.cz

Zelených střech přibude, stát chystá dotace i změnu legislativy

  
Martin Bárta
22. 1. 2021 ▪ 09:46

Zelené střechy by v Česku mohly v budoucnu vznikat rychleji díky nové legislativě ale i výrazné finanční podpoře hned z několika programů. Ozelenění by přispělo lokálnímu klimatu ve městech a zlepšilo životní podmínky hmyzu.

Zelená střecha domu
Zelená střecha domu
Foto: Peggy Choucair / Pixabay

Ministerstvo životního prostředí chystá na následující roky výraznější podporu jednoho z oblíbených prvků pro snižování lokálních dopadů změny klimatu – zelených střech. Ty se dočkaly podpory už v rámci programu Nová zelená úsporám a podle ministerstva o ně mezi roky 2019 a 2020 vzrostl několikanásobně zájem.

Na projekty budou připraveny více jak 2 miliardy korun

Střechy, které jsou porostlé vegetací jsou stále vhodnějším prvkem moderních měst, která pomáhají ochlazovat ale nabízejí i útočiště drobnému hmyzu a dalším živočichům. Díky tomu, že do sebe rostliny na střechách absorbují vodu, pomáhají snížit množství dešťové vody, která skončí v kanalizaci a navíc ji postupně odpařují do okolí – právě tím tak zlepšují i lokální klima.

Ministerstvo životního prostředí proto počítá s rychlejším rozšiřováním zelených střech jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu. Na období roku 2021 – 2028 se tak chystá nabídka finanční podpory výstavby těchto střech ale i legislativní změny, které by měli vlastníkům budov tuto změnu usnadnit.

Ačkoliv jsou už v současnosti dotace na výstavbu zelených střech součástí několika programů jako je právě zmíněná Nová zelená úsporám, měly by se nově dostat i do podpory v nově vznikajícím Modernizačním fondu. Finance na budování zelených střech budou také v novém Operačním programu Životní prostředí, tam na projekty hospodaření s dešťovou vodou mezi které spadají i zelené střechy bude vyčleněno více jak 2 miliardy korun.

Na zelené střechy už nyní mohou čerpat finance i obce, kraje a další veřejné subjekty a to až ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů.

„Pro zájemce, kteří nestihli projekt připravit do aktuálně běžící výzvy, nově nabízíme dotaci až 5 milionů na kompletní projektovou přípravu v Národním programu Životní prostředí. Obce tak mají možnost využít čas, než se spustí výzvy v novém programovém období OPŽP a nachystat si projekty týkající se nejen výstavby zelených střech, ale obecné hospodaření s dešťovou vodou a zadržování v krajině,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Podpora zelených střech bude i v legislativě

Výstavbu nových zelených střech by podle Ministerstva životního prostředí měla podpořit i řada změn v legislativě, které ministerstvo připravilo. V rámci novely vodního zákona by totiž mělo být lépe ošetřeno využívání srážkových vod u staveb.

Od ledna letošního roku také nová legislativa počítá s povinností zajistit u novostaveb či větších rekonstrukcí využívání dešťovky. To pro stavebníky znamená nutnost výstavby retenčních nádrží na další využití dešťové vody tedy zalévání, vsakování či vypařování či její další využití v domácnostech například na splachování WC. Je ale možné ji i lépe zachytávat prostřednictvím zelených střech. Bez splnění těchto podmínek by v rámci stavebního řízení neměla být žádná stavba povolena a odvádění srážkové vody do kanalizace tak bude možné jen při objektivním zdůvodnění proč to není možné.
Štítky: Ministerstvo životního prostředí Ekologie Dotace
Zdroj: MŽP