EnergoZrouti.cz

Vědci chtějí omezit spalování dřeva a štěpky. Vzniká při něm více emisí než u spalování fosilních paliv

  
Tomáš Jelínek
14. 12. 2022 ▪ 10:20

Využívání dřeva a dřevěných pelet jako energetického zdroje by se podle vědců z evropských institucí mělo omezit na úrovni EU. Při spalování dřevní biomasy totiž podle nich vzniká více emisí než při spalování fosilních paliv.

Halda vytěženého dřeva
Halda vytěženého dřeva

Vědci z evropských vědeckých institutů vyzývají ke zpřísnění přístupu k využívání dřeva jako energetického zdroje. Současná směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie totiž podle nich vybízí k využívání dřevní biomasy jako zdroje energie, dává ale však zcela chybné informace o tom, jaké při spalování dřeva vznikají emise skleníkových plynů.

Podle vyjádření vědců Klause Josefa Hennenberga, Hannese Böttchera z Öko-Institutu v Berlíně, Sampa Soimakalliona z Finského institut životního prostředí v Helsinkách nebo Edwarda Robinsona ze společnosti Economy, Land and Climate Insight (ELCI) v Londýně pro server Euractiv je současná debata o uhlíku vzniklém z těžby a využívání dřeva neúplná a poskytuje tak zcela nesprávný obraz o emisích skleníkových plynů.

Vědci tak navrhují Evropskému parlamentu ukončení podpory těžby dřevní biomasy pro energetické účely. Debata o tom, zda by dřevní biomasa měla být zařazena mezi obnovitelné zdroje energie či nikoliv přitom na úrovni Evropské unie již několikrát probíhala a v některých případech měla velké množství odpůrců označování dřeva jako obnovitelného zdroje energie.

Podle vědců, kteří nyní vyzvali EU ke zpřísnění energetického využívání dřevní biomasy jsou celkové emise spalování dřeva o 13 % vyšší oproti fosilním palivům. V případě započítání průměrné úrovně ukládaného uhlíku pak podle vědců využívání dřeva či dřevní štěpky produkuje dokonce dvojnásobné emise než fosilní paliva.

Omezení využívání dřevních pelet jako zdroje energie se přitom nelíbí mnoha energetickým firmám jako jsou teplárny a elektrárny. Ty totiž v posledních letech investovaly do přechodu na využívání štěpky označované jako ekologické namísto dříve využívaných fosilních paliv. Dalším změnám, které by jejich investice zhatily se tak firmy brání.
Štítky: Fosilní paliva Dřevo Lesy Stromy Vytápění Emise Skleníkové plyny Krby
Zdroj: RED, Euractiv