EnergoZrouti.cz

Ústí nad Labem se chce zapojit do paktu starostů a primátorů za klima

  
Tomáš Jelínek
10. 5. 2021 ▪ 09:47

Radní v Ústí nad Labem doporučí zastupitelstvu schválení připojení města k Paktu starostů a primátorů za klima a energii. To by mohlo pomoci městu ve sdílení poznatků ke snižování emisí skleníkových plynů.

Most v Ústí nad Labem
Most v Ústí nad Labem
Foto: programmer / Pixabay

Radní v Ústí nad Labem doporučí zastupitelstvu, aby se připojilo k Paktu starostů a primátorů, které sdružuje orgány místní a regionální správy ke snížení emisí oxidu uhličitého a zvyšování odolnosti proti změně klimatu.

V Česku už k paktu přistoupilo 11 měst a obcí

Pakt starostů a primátorů vznikl už v roce 2008 spolu s přijetím klimaticko-energetického balíčku Evropské unie. Vytvoření tohoto paktu iniciovala Evropská komise, ale hlavně města a obce. Města a obce zapojením do paktu získávají metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu.

Zapojení městu umožní sdílení ozkoušené praxe v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a přípravy na klimatické změny, které již dnes probíhají. Účast v projektu je ale pro města a obce zdarma.

Ústí nad Labem se tak v případě schválení připojení ze strany zastupitelstva zařadí mezi další tuzemská města. Mezi těmi nechybí Praha, Brno, Ostrava, Liberec nebo Litoměřice. Celkem je v České republice 11 signatářů.

Zapojením do iniciativy tak město dá jasně najevo, že má zájem podílet se na snižování emisí oxidu uhličitého a zároveň zvyšovat odolnost celého města proti probíhajícím změnám klimatu mnoha opatřeními ozkoušenými v dalších světových metropolích.

Město by muselo vytvořit plán i na financování změn

Aby město mohlo snížit emise oxidu uhličitého, má naplánováno tyto kroky:

  • Provádět základní inventuru emisí a posouzení rizik a zranitelnosti v oblasti změny klimatu;
  • Předložit do dvou let od rozhodnutí zastupitelstva akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu;
  • Nejméně každý druhý rok po předložení akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu předkládat zprávu o pokroku za účelem hodnocení, monitorování a ověřování.

Aby mohlo v paktu město setrvat, musí následně zpracovat i Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který obsahuje výchozí emisní balanci, hodnocení rizik a zranitelnosti. Musí být také navržena konkrétní opatření a zdroje jejich financování, která pomohou těmto rizikům předcházet či je eliminovat.

Plán SECAP musí být pro setrvání v projektu zpracován do dvou let od rozhodnutí zastupitelstva o připojení k iniciativě. Město by tak zároveň získalo strategii pro snižování emisí a adaptací na změnu klimatu. Na tu by mohlo získat až 80 % dotaci z Národního programu Životního prostředí.
Štítky: Ústí nad Labem Klimatická změna Pakt starostů a primátorů
Zdroj: MMUL