EnergoZrouti.cz

Stanfordští vědci varují před nepromyšleným vysazováním stromů

  
Martin Bárta
5. 7. 2020 ▪ 08:21
Odlesňování
Odlesňování
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Vědci ze Stanfordovy univerzity upozornili, že plošné a nepromyšlené zalesňování může být i na škodu. Pro svá tvrzení použili zkušenosti se zalesňovacím programem, který funguje již od 70. let v Chile.

Podle vědců tak může dojít mimo plýtvání s veřejnými financemi i k opačnému efektu než je při vysazování stromů očekáván a tedy prohloubení klimatické změny a vypuštění většího množství emisí skleníkových plynů. Jako největší problém vědci vidí primárně vysazování lesů složených jen ze svou nebo tří druhů stromů které samozřejmě vedou k nižší biodiverzitě prostředí.

Nejčastějším důvodem kvůli kterému dochází v ČR k odlesňování je v posledních letech kůrovec, který jen za rok 2019 způsobil nutnost vytěžení 9 705 000 m3 a to pouze v lesích pod správou Lesy ČR. Z globálního hlediska jsou ale dalšími důvody pro odlesňování zemědělská i průmyslová produkce a silné znečištění půdy a ovzduší.
Zdroj: Stanfordská univerzita