EnergoZrouti.cz

Rostliny kvůli změně klimatu kvetou o měsíc dříve než bylo obvyklé, podle vědců jde o alarmující zprávy

  
Martin Bárta
2. 2. 2022 ▪ 10:52

Vědci z britské univerzity upozorňují na stále větší hrozbu, kterou s sebou přináší klimatická změna pro biologickou rozmanitost. Rostliny kvůli vyšším teplotám a mírným zimám rostou dříve, čímž může dojít k potížím v celém ekosystému.

Kvetení vrby
Kvetení vrby
Foto: Rafał Rudol on Unsplash

Vliv změny klimatu na rostliny, zvířata ale i člověka je v posledních letech stále viditelnější. Podle vědců z Cambridgeské univerzity se tak změna projevila i v období, kdy začínají kvést rostliny. Podle výzkumníků, kteří pozorovali více jak 400 tisíc krát 406 rostlinných druhů z Nature's Calendar kvetou rostliny ve Spojeném království o měsíc dříve, než tomu bývalo.

Dřívější kvetení je problém pro hmyz i ptáky

Průměrné datum prvního květu se u rostlin mezi roky 1987 a 2019 posunulo o měsíc dříve než tomu bylo mezi roky 1753 až 1986. Právě období, kdy došlo k posunu v kvetení se podle vědců shoduje se zrychlujícím se globálním oteplováním na nějž má vliv lidská činnost.

Ačkoliv z hlediska laiků mohou být první jarní květy, které se objevují o něco dříve vítaným pohledem, odborníci z něj stejnou radost nemají. Podle vědců totiž může mít tato změna dalekosáhlé důsledky pro ekosystémy i celé zemědělství.

Doba kvetení rostlin vytváří ale velké potíže i pro některé druhy, které synchronizují svou migraci nebo hibernaci právě s kvetením rostlin. Pro ty totiž takzvaný ekologický nesoulad může vést k výrazným problémům a ztrátě biologické rozmanitosti.

Změny jsou ale problémem i pro zahrádkáře a zemědělce. Velmi častý je totiž jev, kdy například ovocné stromy brzy po mírné zimě začnou kvést. Květy ale následně zasáhne pozdní mráz, který může zničit celou úrodu pro daný rok.

„Můžeme použít širokou škálu environmentálních datových souborů, abychom viděli, jak změna klimatu ovlivňuje různé druhy, ale většina záznamů, které máme, bere v úvahu pouze jeden nebo několik druhů na relativně malém území,“ řekl profesor Ulf Büntgen, hlavní autor studie z Katedry geografie Univerzity v Cambridgi a dodal: „Abychom skutečně pochopili, co změna klimatu dělá s naším světem, potřebujeme mnohem větší soubory dat, které se zabývají celými ekosystémy po dlouhou dobu.“

Výsledky studie jsou podle vědců velmi alarmující kvůli mnoha ekologickým rizikům, jež jsou s brzkou dobou kvetení spojené. Rostliny stejně jako hmyz nebo ptáci a další živočichové se na planetě do určité míry vyvinuli ve společný čas a mají tak některá stádia synchronizovaná.

Problém by to tak mohl být třeba pro důležité opylovače – včely, které mohou přijít o zdroje obživy. Květiny oproti tomu přijdou o jednoho z nejpřirozenějších opylovačů, který v době jejich květu ještě nebude připraven na plnou opylovací sezónu.
Štítky: Rostliny Klimatická změna Oteplování Velká Británie Věda
Zdroj: RED