EnergoZrouti.cz

Množství odstraněného odpadu z Brněnské přehrady je letos rekordní

  
Nikola Stránská
1. 9. 2020 ▪ 12:30

Povodí Moravy už letos po silných deštích v povodí Svratky odstranilo z vodní nádrže v Brně více jak 300 tun odpadního spláví. Jen za minulý týden museli vodohospodáři odstranit 30 tun dalšího odpadu, který často může být nebezpečný pro člověka i vodní prostředí.

Odstraňování náplavy z vodní nádrže
Odstraňování náplavy z vodní nádrže
Foto: Povodí Moravy

Letošní prudké deště s sebou přinesly nejen dlouho očekávanou vláhu pro přírodu ale i velké množství spláví, které bylo zachyceno na česlech vodních nádrží a v přehradách. Rekordní množství tohoto odpadu letos museli správci odstraňovat z Brněnské přehrady.

Povodí Moravy, s. p., které má Brněnskou přehradu ve své správě už za letošek odstranilo ze zátok a blízkosti hráze přehrady více jak 300 tun odpadního materiálu což je podle správců více jak patnáctinásobek množství na které jsou každoročně zvyklí.

Díky vyššímu vodnímu toku a záplavám v některých oblastech totiž dochází ke splavování volného odpadu z měst a obcí ale i odpadu přírodního jako jsou větve či celé stromy. Ten je pak zachycen ve svém okolí a musí být pro lepší průtok ale i životní prostředí odstraňován. Voda totiž v případě vyššího průtoku často „spláchne“ i odpad z černých skládek, který může obsahovat toxické látky, jež jsou nebezpečené pro vodní prostředí. I z tohoto důvodu správci varují před koupáním či využíváním vody v době vyšších toků například po povodních.

Množství odpadu bylo vyšší hlavně díky deštivým týdnům

Jak uvedli zástupci Povodí Moravy, v předchozích letech bylo běžné odstraňování nánosů, které měly okolo 20 tun. Za letošním nárůstem tak stojí nadprůměrné srážky v povodí Svratky kvůli kterým musela být nádrž čištěna letos již poněkolikáté. Jen na konci minulého týdne, kdy vodohospodáři odklízeli poslední spláví, vytěžili jej 30 tun.

Odpad musí být odstraňován těžkou technikou, která jej přeloží na nákladní auta. Následně odpad vodohospodáři přesunou na meziskládku kde jej usuší a následně roztřídí tak aby jej bylo možné ekologicky zlikvidovat a recyklovat.
Zdroj: Povodí Moravy