EnergoZrouti.cz

Liberecký kraj požaduje kompenzaci nákladů vzniklých s rozšiřováním dolu Turów

  
Markéta Bártová
26. 11. 2020 ▪ 10:13

Liberecký kraj odeslal Ministerstvu životního prostředí požadavky na Polsko v souvislosti s rozšiřováním hnědouhelného dolu Turów. Pokud na ně polská strana nepřistoupí, chce Česká republika žádat o předběžné opatření u Evropského soudu.

Hnědouhelný důl Turów
Hnědouhelný důl Turów

Liberecký kraj odeslal Ministerstvu životního prostředí požadavky na polskou stranu v souvislosti s rozšiřováním hnědouhelného dolu Turów. Ty mají být 27. listopadu odeslány Evropské komisi a následně i polské straně. Na tomto postupu se už dříve domluvili zástupci České republiky, Polska a Evropské komise, kterou Česko oslovilo kvůli problematickému dolu.

Ten je ze strany tuzemských neziskových organizací, obyvatel ale i orgánů dlouhodobě kritizován kvůli vlivům na životní prostředí ve svém okolí a hlavně kvůli úbytku podzemní vody v okolí.

Pokud Polsko nepřistoupí na požadavky, půjde věc k soudu

Česko nyní bude čekat jak se polská strana k požadavkům postaví, pokud by na ně ale nepřistoupila, chce se Česká republika obrátit s předběžným opatřením na zastavení těžby na Soudní dvůr Evropské unie. Sama Evropská komise by se podle Libereckého kraje měla do konce letošního roku k případu vyjádřit. Už dříve ale ze strany politiků přicházely informace o tom, že rozšiřování dolu v současné podobě bylo nelegální.

Povolení pro těžbu v dole skončilo na konci dubna 2020, Polsko ale provozovateli dolu schválilo nové povolení k těžbě na další roky. Podle odpůrců tak ale bylo učiněno v rozporu s právem EU.

Okolí trápí úbytek vody ale i prach

Protesty proti rozšiřování dolu Turów , Luboš Pavlovič...
 Obyvatelé okolních obcí požadují zastavení těžby jelikož mají dlouhodobě potíže s pitnou vodou, kterou důl „vysává“. Trápí je ale také zvýšené znečištění ovzduší a prašnost. Lidem také vadí, že elektrárnu už neodděluje vzrostlý les, který na místě ještě nedávno stál. Díky tomu také vzrostlo světelné znečištění, které by se ale dalo částečně odstranit právě valem se vzrostlou vegetací, který polská strana slíbila už minulý rok.

„Pro nás je stále prioritou zastavení nelegální těžby a řádné posouzení dopadů na životní prostředí. Škody, které způsobuje dosavadní činnost dolu, jsou nesporné a doložitelné. Vedle dopadů na vodu jsou obyvatelé i krajina denně poškozováni také zvýšenou prašností, hlukem i světelným smogem, jelikož důl již neodděluje ani les, který zde ještě donedávna stál, ani jakákoli jiná terénní nerovnost. Tyto dopady by mohl kompenzovat val se vzrostlou vegetací, který polská strana slíbila našim občanům už minulý rok, do dnes se na něm ale nezačalo ani pracovat,“ uvedl radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek.
Zdroj: Liberecký kraj