EnergoZrouti.cz

Ekologické organizace požadují kvůli otravě Bečvy konec ředitele inspekce životního prostředí

  
Markéta Bártová
24. 3. 2021 ▪ 09:19

Ekologické organizace vyzvaly ředitele České inspekce životního prostředí k odstoupení z funkce. Inspekce podle nich selhala nejen v kauze řeky Bečva ale i dalších záležitostech.

Erik Geuss - ředitel ČIŽP
Erik Geuss - ředitel ČIŽP
Foto: Česká inspekce životního prostředí

Aktualizováno - 24. 3. 2021, 23:23

Doplněno vyjádření ředitele ČIŽP k otevřenému dopisu

Ekologické organizace spojené v asociaci Zelený kruh vyzvaly ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse v otevřeném dopise k odstoupení z funkce. Hlavním důvodem této výzvy je podle organizací totální selhání úřadu při vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě ze září loňského roku. V tu dobu do řeky unikla z počátku neznámá látka o které se později zjistilo, že jde o prudce jedovatý kyanid. Jeho koncentrace ve vodě způsobila úmrtí obrovského množství ryb a vodních živočichů.

Řeka Bečva v Přerově , palickap –...
 V současné době celou kauzu vyšetřuje Policie České republiky, ta ale čeká na posudek od soudního znalce. Ten si ale lhůtu na vypracování posudku nechal opět prodloužit a tak zatím není jasné, kdy bude mít Policie informace pro pokračování řízení k dispozici.

To, že je i po půl roce neznámý viník ale ekologické organizace dávají za vinu i České inspekci životního prostředí, která podle nich ukázala naprosto nezvládnutý a netransparentní postup při vyšetřování největší ekologické havárie za poslední desetiletí.

Odstoupení ředitele nejen kvůli Bečvě

Podle zástupců ekologických organizací navíc nejde o jediný problém, kvůli kterému chtějí odvolání současného ředitele inspekce. Na podzim minulého roku totiž inspekci opustili i všichni zaměstnanci oddělení CITES včetně šéfinspektorky Mgr. Pavly Říhové. Právě oni ale instituci vybudovali mezinárodní renomé v rámci boje proti pašerákům chráněných tvorů.

„Žádáme, aby ředitel Geuss vyvodil z celé situace osobní odpovědnost. Pouze funkční instituce s novým vedením bude do budoucna zárukou nekompromisního dohledu nad ochranou životního prostředí, transparentního šetření poškozování přírody a hlavně prevence havárií obludných rozměrů, jakých jsme byli svědky v případě Bečvy,“ říká Kamil Repeš z Arniky.

Jak uvedl Jan Freidinger z ekologické organizace Greenpeace: „Kauza Bečva zásadně podlomila důvěru v ČIŽP. A to nejen kvůli pochybnostem ohledně samotného průběhu vyšetřování havárie, ale především kvůli postoji ředitele Geusse, který bagatelizuje veškeré důkazy o zpackaném vyšetřování a špatné komunikaci ohledně havárie ze strany ČIŽP. Tím nejenže prohlubuje nedůvěru v jím vedenou instituci, ale znemožňuje i jakoukoliv nápravu a přijetí opatření, které by zamezily opakování podobné situace v budoucnu. Proto je na místě jeho odchod a zodpovědný výběr nového vedení, které vrátí ČIŽP ztracenou kredibilitu.“

Celé znění otevřeného dopisu
Vážený pane řediteli Geussi,
je to již 6 měsíců, které uběhly od průmyslové havárie, jež nemá co se týče rozsahu, závažnosti a dopadu na životní prostředí v České republice obdoby. V řece Bečvě někdo neznámými jedy (pravděpodobně kyanidy) otrávil několik desítek tun ryb a poškodil ekosystém celé řeky na několikakilome­trovém úseku. 

Dodnes nejsou známi viníci této havárie, ale bohužel ani jednoznačné kroky, které ČIŽP k jejich vypátrání a usvědčení podnikla. K špatné situaci se vyjádřila řada odborníků, kteří rozporují utajování informací a ne příliš kvalitní práci inspektorek a inspektorů. 

Jedním z odborníků je profesor Ivan Holoubek, který pro Váš resort vypracovával znalecký posudek. Pan profesor na základě svých znalostí a zkušeností veřejně upozornil, že Vaši inspektoři odebrali vzorky nepřijatelně pozdě a zcela opomenuli aktuální odběry na klíčových místech. Včasné odběry u výpustí podezřelých průmyslových závodů byly nezbytné pro identifikaci pachatele. 

Například u výpusti továrny DEZA byly vzorky odebrány až čtyři dny po havárii (24. září 2020):  „Můžeme říct na základě vzorků dvě věci: že na začátku ve vodě byl určitý obsah kyanidů a že se postupem času ředil. Udělali ovšem fatální chybu, že nešli proti proudu a neodebrali vzorky u všech výpustí. Ze vzorků se tedy prakticky nedá jednoznačně říct, kdo je na vině.“ 

Znalec v oblasti environmentálního práva JUDr. Petr Svoboda potvrzuje, že by informace o vyšetřování havárie měly být veřejné a že se Česká inspekce životního prostředí chová nepatřičně netransparentně: „V daném případě a v současné době (tedy s odstupem téměř čtyř měsíců) je prakticky vyloučeno, že by zveřejnění informací o odebraných vzorcích z Bečvy či jejich podstatné — relevantní — části mohlo nějak myslitelně a reálně ohrozit řádný výkon veřejné správy, respektive vyšetřování. Odebrané a vyhodnocené vzorky jsou stabilní důkazy. Pokud už jednou byly řádně zachyceny a zaprotokolovány, tak se už nemění a prakticky nikdo je už nemůže ovlivnit.”

Shodně se zmíněnými odborníky, vyjadřujícími se v kauze Bečva, i mnoha zástupci občanské společnosti, která je stávajícím průběhem kontrolní činnosti ČIŽP znepokojena, se domníváme, že Česká inspekce pro životní prostředí pod Vaším vedením fatálně selhává, a to nejen při vyšetřování havárie otrávené Bečvy, ale i při komunikaci s veřejností.

Dalším manažerským selháním je hromadný odchod zaměstnanců oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES vedeného Mgr. Pavlou Říhovou. Za tímto hromadným odchodem stály nevyhovující podmínky ze strany vedení ČIŽP, a rovněž pak přímo Váš osobní přístup k tomuto špičkovému oddělení, které léta budovalo svými výsledky dobré jméno České republiky po celém světě.

Oddělení CITES vedené Mgr. Pavlou Říhovou se podílelo na odhalení desítek pokusů o nelegální vývozy živých zvířat nebo výrobků z nich, např. operace „Trophy“ – rozkrytí ilegálního obchodu s tygřími produkty v ČR, operace „Rhino“ – černý obchod s rohy nosorožců, operace „Osseus“ – obchod se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi, operace „Lora“ – ilegální obchodování s papoušky. Tým oddělení CITES se zásadní měrou podílel i na odhalení nelegálních tygřích jatek v ČR v roce 2018.

Velmi dobře víte, že zachování týmu oddělení CITES v tehdejším složení bylo klíčové, mj. i z následujících důvodů:
· Šlo o jediný útvar v rámci ČIŽP i MŽP specializující se na obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Vedoucí oddělení byla dokonce členkou expertní skupiny Interpolu pro wildlife crime.
· Odchodem týmu oddělení CITES bylo ohroženo fungování Stálé zvláštní pracovní skupiny pro CITES, ačkoliv jde o jedinou meziresortní skupinu zabývající se odhalováním wildlife trafficking v ČR. Vaším přičiněním
· Celní správa ztratila klíčového spolupracovníka pro pátrání po tomto druhu trestné činnosti.

Rozpadem původního týmu CITES došlo pod Vaším vedením k přímému ohrožení letité, úspěšné a celosvětově oceňované práce v boji proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Pozice ČR byla dlouhodobě postavena na vysoké kvalitě, odborné erudici a osobní integritě odešlých členů týmu CITES, kteří byli pro mezinárodní společenství garanty pro vzájemnou spolupráci a jejich role je v tomto ohledu zcela nezastupitelná.

Musíte si být plně vědom, jak se situace kolem legálních i nelegálních chovů tygrů, lvů, medvědů a dalších velkých i malých ohrožených kočkovitých šelem v kategorii CITES zhoršuje. 

Proto považujeme hromadný odchod zaměstnanců oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES za Vaši vážnou chybu,  která je navíc v přímém rozporu se zájmy a ochranou těchto ohrožených druhů živočichů a rostlin, jež jsou žádaným a výnosným artiklem v rámci nelegálního obchodu.

Vzniklou situaci, do které jste ČIŽP dovedl, a nekompetentnost, s jakou vykonáváte svoji funkci, již nelze nadále tolerovat.

Žádáme Vás proto, abyste přijal svou odpovědnost za nevyřešenou kauzu havárie na řece Bečvě a za rozpad oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES a z pozice ředitele České inspekce životního prostředí odstoupil. 

Tento dopis, prosím, považujte za otevřený.

S pozdravem

Daniel Vondrouš
ředitel
Zelený kruh, asociace ekologických organizací
Vyjádření ředitele ČIŽP k otevřenému dopisu

Velmi mě mrzí nejenom za Českou inspekci životního prostředí, ale i osobně, že vyšetřování havárie na Bečvě trvá dlouho. Ale jak jsem už v minulosti řekl, havárii vyšetřuje Policie ČR a ČIŽP nemá žádný vliv na to, jak dlouho to potrvá. Snažíme se o maximální součinnost. Rád bych vyzval všechny, aby svá hodnocení nečinili v rámci neukončené kauzy a to pouze na základě názorů a domněnek některých odborníků a toho, co a jak se píše v médiích. Pokud by se po vyšetření kauzy zjistilo, že inspekce skutečně v něčem pochybila, byla by odpovědnost ředitele na stole.

Co se týká oddělení CITES, jeho zaměstnanci, včetně vedoucí, se na podzim loňského roku rozhodli ukončit pracovní poměr na inspekci. Veřejně jsem deklaroval, že agendu CITES bude inspekce v rámci zákona zajišťovat i nadále a chod oddělení bude zajištěn. To se také stalo. K práci týmu jsem měl své výhrady a také jsem řekl, že detaily z pracovně-právních vztahů a z interní komunikace rozhodně nebudu ventilovat do médií. Vyjádření ke změnám v oddělení CITES je uvedeno zde: ČIŽP: Aktuality – Vyjádření České inspekce životního prostředí ke změnám v oddělení CITES (cizp.cz)

Jsem vyzýván, abych vyvodil z výše uvedeného osobní odpovědnost. Vzhledem k tomu, že trvám na tom, že postup ČIŽP je a byl v případě kauzy Bečva zvládnutý a transparentní (ČIŽP: Aktuality – Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ + Nejčastější otázky a odpovědi + Mediální výstupy (cizp.cz)) a navíc jde o neukončenou živou kauzu, a že agenda CITES je a nadále bude na ČIŽP zajištěna, nevidím důvod ke své rezignaci.

Ing. Erik Geuss, Ph.D.
ředitel ČIŽP
Štítky: Ekologie Bečva Česká inspekce životního prostředí
Zdroj: Zelený kruh