EnergoZrouti.cz

Pro splnění klimatických cílů musí být růst zelené energie několikanásobně rychlejší, varuje IEA

  
Markéta Bártová
12. 9. 2020 ▪ 21:17

Mezinárodní energetická agentura varuje, pro splnění současných klimatických plánů by muselo roční tempo instalace nových čistých energetických zdrojů vzrůst několikanásobně.

Turbína větrné elektrárny
Turbína větrné elektrárny
Foto: Pixabay

Aby lidstvo dokázalo splnit cíle, které si v oblasti klimatu stanovilo nejen Pařížskou dohodou o změně klimatu, muselo by podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) každoročně dramaticky zvyšovat množství instalovaných technologií produkujících zelenou energii.

Mezinárodní energetická agentura sídlící v Paříži, mezi jejíž členy patří i Česká republika, upozornila hlavně na to, že každým rokem sice přibývá výzev ze strany národních korporací a politiků ke snižování emisí skleníkových plynů v čele s oxidem uhličitým, ale emise zůstávají stále na stejně alarmujících hodnotách.

Podle agentury je tak nutné okamžitě začít jednat místo dlouhých a často nikam nevedoucích politických vyjednávání.

Přesun musí být drastický, neobejde se ale bez dalších projektů

Podle informací IEA navíc nebude stačit jen zaměření se na přesun energetiky vyráběné z fosilních paliv a dalších zdrojů s vysokými emisemi na ty „zelené,“ ale bude nutné okamžitě zajistit i přechod dalších oborů jako je stavebnictví nebo průmysl.


Rychlejší tempo snižování emisí v atmosféře bude navíc nutné podpořit i mimo energetickými projekty jako jsou ty na zachycování uhlíku. Rychlejší by měly být i investice do bioenergie či širší využití vodíku a to jak pro energetiku tak hlavně v dopravě.


Právě vodík je podle odborníků z agentury velmi významným prvkem, který zemi může pomoci se snížením množství produkovaných skleníkových plynů a plnění stanovených cílů v oblasti klimatických změn.

Agentura zmiňuje i vliv COVID-19, ten ale může být i nápomocný

Jak zpráva agentury zmiňuje, v současnosti může za dočasným snížením produkovaných emisí skleníkových plynů stát pandemie koronaviru COVID-19. Podle agentury je ale tento efekt jen dočasný a po ekonomickém povzbuzení, které již v některých státech probíhá emise opět vzrostou.


V souvislosti s koronavirem upozornila agentura i na zprávu asociací Solar Energy Industries Association a Wood Mackenzie, která uvádí, že ve druhém čtvrtletí 2020 došlo v USA k poklesu instalované solární kapacity o 6 procent ve srovnání s prvními třemi měsíci letošního roku. Nainstalováno tak bylo „pouze“ 3,5 GW solární kapacity. Podle agentury má na tyto nové instalace vliv právě koronavir. Ve státech, které zavedly přísnější politiku omezení a zaměstnanci tak zůstávali ve svých domovech pokleslo množství nově instalovaných panelů. Za příklad je ve zprávě uváděn Texas a Arizona.


Právě pandemie by ale podle odborníků mohla být rozhodujícím faktorem, který donutí lidstvo k rychlejším krokům do budoucna. Ochlazení některých ekonomik by totiž mělo být impulsem pro vlády na masivnější investice do projektů podporujících uhlíkovou neutralitu. Ty by posléze měly zajistit vznik dalších pracovních míst a opětovné nastartování ekonomik. V zásadě by tak došlo k vyřešení více problémů a COVID-19 by tak mohl být impulsem, který jejich řešení odstartuje.

Snaha o zastavení globálních změn klimatu by se měla zaměřit i na potravinářství

U skleníkových plynů je často zmiňovaným prvkem oxid uhličitý, který sice tvoří podstatnou část lidstvem produkovaných emisí, ale podle posledních výzkumů není tím nejhorším co může naši atmosféru potkat. V této souvislosti totiž existuje ještě větší hrozba a to metan.


Emise metanu, které díky lidské činnosti vypouštěny do atmosféry totiž stále rostou a díky tomu, že metan má ještě vyšší účinky pro oteplování globálního klimatu oproti CO2, může být do budoucna rozsáhlou nekontrolovatelnou hrozbou.


Z hlediska produkce skleníkových plynů tak výzkumy vědců doporučují i větší přesun lidstva na rostlinnou stravu. Ta dokáže snížit emise skleníkových plynů, které právě hospodářská zvěř produkuje a zároveň nasytit lidstvo při využití menších ploch.
Zdroj: IEA