EnergoZrouti.cz

Syntetická paliva mají stejné emise jako ta fosilní, nejlepším řešením je elektromobil říká evropská studie

  
Martin Bárta
8. 12. 2021 ▪ 19:50

Syntetická paliva mají podle studie evropské nevládní organizace stejné emise jako paliva fosilní. Na cestě k lepšímu ovzduší ve městech tak podle studie přispějí spíše elektromobily.

Porsche / Ilustační foto
Porsche / Ilustační foto
Foto: Kahl Orr z Pixabay

Často zmiňovanou alternativou dnešních fosilních paliv by v budoucnu podle některých zástupců automobilek mohla být i paliva syntetická. Dlouhodobě na jejich vývoj sází výrobce sportovních vozidel Porsche. Podle zástupců značky by syntetická paliva vyráběná z metanolu měla snižovat emise oxidu uhličitého i o více než 85 %. Podle nové studie nevládní Evropské federace pro dopravu a životní prostředí ale vypouštějí syntetická paliva podobné množství emisí oxidů dusíku jako dnešní benzín.

Syntetická paliva ke zdravějšímu vzduchu ve městě nepomohou

Porsche, které patří mezi jeden z klenotů sportovních vozidel a zároveň od roku 2009 do koncernu Volkswagen, proslulého skandálem Dieselgate, dává na syntetické palivo do budoucnosti velké naděje. Podle něj by totiž mohlo být palivo i nadále prodáváno na současných čerpacích stanicích a navíc by nemusely být pro jeho použití upravovány motory. I tak by se ale díky získávání metanolu, který je základem syntetického paliva měly snížit emise skleníkových plynů. Metanol by totiž automobilka chtěla získávat pomocí zeleného vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie.

Syntetická paliva samozřejmě mohou být uhlíkově neutrální díky tomu, že uhlovodíky vyrobené pomocí elektrolýzy vody jsou syntetizovány s molekulami oxidu uhličitého zachyceného ze vzduchu. Ten je sice při spalování paliva opět uvolňován ale dá se říci, že teoreticky lze dosáhnout uzavřeného cyklu. Nemělo by tedy vznikat větší množství oxidu uhličitého než bylo do procesu vloženo na začátku jeho přeměny na palivo.

Jak ale uvádí nová studie, syntetická paliva zůstávají ve srovnání s benzínem škodlivá v jiných ohledech než je jen produkce oxidu uhličitého. Při spalování běžného motorového benzínu a toho syntetického totiž bylo u silničních testů dosaženo velmi podobných emisí NOx a to u několika různých syntetických paliv. Ačkoliv by tak e-paliva, kterými jsou syntetické pohonné hmoty často nazývány mohly pomoci ke snížení emisí oxidu uhličitého, stále tu zůstává problém s dalšími emisními látkami.

A právě NOx, tedy oxidy dusíku patří mezi jedny z největších znečišťovatelů ovzduší v evropských městech. Ty jsou přitom sledovány jako jeden z hlavních viníků znečištění městského ovzduší a velkého negativního vlivu na lidské zdraví. A právě zde se připojuje i další nevýhoda syntetických paliv, kterou uvádí nová studie – množství toxických prachových částic PM 2.5. Ty jsou dalším nebezpečným kontaminantem životního prostředí a kvůli jejich vlivu na lidské zdraví patří mezi další bedlivě sledovanou hodnotu při měření emisí ve městech.

Jako nejúčinnější způsob využití obnovitelné elektřiny tak studie místo výroby syntetických paliv doporučuje využití elektřiny v silniční dopravě. Přímé nabíjení elektromobilů má totiž od výroby k použití ztráty zhruba 23 %. Oproti tomu spalovací motory na e-paliva mají ztráty zhruba 45 – 48 %. Velké ztráty pak ještě přidává hnací ústrojí, které má u elektromobilů účinnost 95 %. U vozidel se spalovacím motorem ale jen 42 %. Podle studie tak syntetická paliva nejsou vítanou alternativou pro ozelenění dopravy.
Štítky: Auto Syntetická paliva Benzín Elektromobily Evropa Studie
Zdroj: RED