EnergoZrouti.cz

Náhrady za škody způsobené vlky se zvýší

  
Lenka Nováková
31. 3. 2021 ▪ 08:56

Už od 1. dubna začne v Česku platit nová vyhláška ministerstva životního prostředí. Ta zajistí chovatelům zvěře vyšší náhrady za usmrcenou či poraněnou zvěř napadenou nejen vlky. Nově bude vyhláška pamatovat i na léčbu či přepravu do kafilerie.

Vlk
Vlk
Foto: steve felberg / Pixabay

Už od 1. dubna začne v Česku platit nová vyhláška k náhradám škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, tedy velmi často vlky. Ta upřesňuje výpočet náhrady škody, nově tak pamatuje i na léčbu zraněných zvířat a uhradí také odvoz uhynulých zvířat do kafilerie.

Chovatelé dlouhodobě volají po změně

Nová vyhláška by měla přinést větší klid hlavně pro chovatele hospodářské a domácí zvěře. Právě těm totiž útoky vlků přinášejí největší škody. Nové znění vyhlášky vzniklo na základě dohody s chovateli, myslivci, zemědělci a ministerstvem zemědělství už v minulém roce během příprav plánu nové péče o vlka na našem území.

„Vyhláška nově pamatuje na léčbu zraněných hospodářských zvířat či pasteveckého psa. Majitelům hospodářských zvířat budou vypláceny i náklady za kafilerii, takže se reálně může navýšit proplácená škoda vlkem,“ uvádí Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Vyhláška je výsledkem dohody s chovateli při přípravě programu péče o vlka obecného. Náhrady chovatelů se rozšiřují o další položky nezbytných výdajů, které chovatelé po útocích vlků mají. Pro to, aby se rozšířil i výčet druhů domestikovaných zvířat, za něž je poskytována náhrada, nebo se proplácel i veterinární posudek, je ale potřeba novely zákona. Na ní již pracujeme a počítáme také se zapojením ministerstva zemědělství,“ doplňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vyhláška stanoví i postup u dalších druhů škod

Nově je právě změnou vyhlášky stanoven způsob výpočtu škody velkými šelmami mezi kterými nechybí právě v posledních letech stále více skloňovaný vlk obecný. Dalšími na seznamu jsou ale i medvěd hnědý či rys ostrovid na domestikovaných zvířatech. Majitelé si tak budou moci požádat i o náhrady škody způsobené na domestikovaných zvířatech či psech sloužících k jejich hlídání.

Vyhláška stanovuje také postup při výpočtu výše škody u dalších typů škod, které zákon řeší. Mezi ty tak patří škody na vybraných hospodářských zvířatech, rybách, plodinách, trvalých porostech ale i na včelstvech a včelařském zařízení či dokonce na nemovitostech.

Vyhláška č. 126/2021 Sb. o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy začne platit 1. dubna 2021 a nahradí vyhlášku č. 360/2000 Sb.
Štítky: Vlk Zvířata Ministerstvo zemědělství
Zdroj: MŽP