EnergoZrouti.cz

Ministerstvo průmyslu připravuje přechod na nízkoemisní zdroje tepelné energie, chystá regulace i dotace

  
Markéta Bártová
7. 9. 2020 ▪ 19:12

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje strategii přechodu na nízkoemisní zdroje tepelné energie. Za pomoci investiční podpory by měla zajistit přechod na ekologické zdroje tepla, které zároveň budou pro občany cenově dostupné.

Potrubí dálkového vedení tepla
Potrubí dálkového vedení tepla

Aktualizováno - 8. 9. 2020, 09:16

Klimatické změny, které stejně jako další faktory stále tlačí na rychlejší a rychlejší odchod od fosilních paliv včetně uhlí posilují snahy států o koncepce, které zajistí zaměstnanost a připravenost na bezemisní zdroje energie.

Česká republika není výjimkou a tak nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) představilo koncepci, která přechod na nízkoemisní či bezemisní zdroje energie usnadní. Podle nové transformace, která potrvá do roku 2030 by měl být zajištěn hladký přechod obyvatel na zdroje nevyužívající fosilní paliva.

Uhlí má stále velký podíl na zásobování teplem v ČR

Právě uhlí, které je jedním z hlavních původců skleníkových plynů a prachových částic, jež jsou pro člověka nebezpečné, je zatím v tuzemsku hlavním zdrojem energie v teplárenských soustavách, na kterých má více jak 50 procentní podíl.


Podle nové koncepce by od uhlí mělo být co nejrychleji odstoupeno a mělo by dojít k jeho nahrazení zemním plynem, obnovitelnými zdroji energie jako jsou větrné, solární či vodní elektrárny, biomasou či odpadním teplem a jádrem.

Právě do zmíněného roku 2030 by se zdroje tepelné energie měly přeskupit tak, aby ty s nižšími emisemi skleníkových plynů měly na výrobě minimálně 60 procentní podíl. Tomu by nově měla přispět investiční podpora, kterou ministerstvo chystá.

Na ekologickou transformaci je připraveno 100 miliard korun

Na tuto transformaci energetiky má již nyní Česká republika připraveno 100 miliardy korun. Ty pochází z Modernizačního fondu, Regionálního rozvojového fondu, Fondu pro spravedlivou transformaci či několik miliard, které budou připraveny v nových operačních programech. Už příští rok by tak mělo být možné z těchto fondů začít čerpat finance na podporu bezemisních zdrojů energie.


Jak ministerstvo uvedlo, soustava zásobování tepelnou energií v tuzemsku pokrývá přibližně 50 procent celkové spotřeby tepla. Ministerstvo tak připravuje zcela nový systém pro provozní podporu těchto zdrojů ve výši přibližně 40 procent podle velikosti podniku. Tu bude možné čerpat podle tří typů. Ta první – udržovací bude určena na maximálně 3 roky, další dvě jsou určeny na modernizované a nové zdroje u kterých chce ministerstvo garantovat podporu 15 až 20 let. Dobu podpory ale ještě musí MPO konzultovat tak, aby byla v souladu se zákony a regulacemi EU.

V tuzemsku je na soustavy zásobování tepelnou energií napojeno přibližně 1,6 milionů domácností, což je téměř každá třetí rodina a dohromady celkem 4 miliony obyvatel. Nová koncepce by tak měla řešit budoucí zajištění tepla, které bude ekologické, ale zároveň cenově dostupné.

Novou koncepci už zkritizovaly ekologické organizace

Novou koncepci řešení teplárenství a jeho přechod od uhlí na ekologičtější zdroje už zkritizovaly ekologické organizace Greenpeace či Hnutí DUHA. Ty sice souhlasí s tím, že je nutné okamžitě připravit řešení pro budoucnost teplárenství ale zároveň se jim nelíbí, že je vynechán hlavní bod, který by měl problém řešit a to využití úspor.


Podle organizací by tak mělo dojít primárně ke zlepšení přenosu, snížení ztrát a to včetně těch na budovách, které jsou vytápěny.


Organizacím také vadí, že koncepce nenavrhuje zvýšení energetických daní z fosilních paliv mimo systém povolenek. To by podle nich nejvíce pomohlo konkurenceschop­nosti menších tepláren.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu