EnergoZrouti.cz

Domácnosti míří do pasti, podle odborníků je naláká dočasně levný plyn

  
Nikola Stránská
30. 1. 2024 ▪ 10:49

Ceny zemního plynu v posledních měsících u většiny dodavatelů klesají na únosnou mez. Mnoho dodavatelů tak začíná opět bojovat lepšími konkurenčními nabídkami o nové zákazníky. Těch by jim přitom mohlo přibýt i více než sto tisíc kvůli zákazu kotlů 3. emisní třídy. Podle odborníků tím ale domácnosti míří do pasti.

Ceny plynu klesají, to se ale brzy může otočit
Ceny plynu klesají, to se ale brzy může otočit
Foto: Martin Bárta / DALL.E

Domácnosti, které dosud používají kotle na tuhá paliva, spadající do 3. emisní třídy v letošním roce čeká jejich zákaz. Po několika odsunech kvůli energetické krizi čeká změna vytápění od 1. září podle odhadu asi 150 tisíc domácností. Mnoho z nich se podle Komory OZE (obnovitelných zdrojů energie) nejspíše rozhodne pro náhradu stávajícího zdroje za plynové kotel, to by pro ně ale nemuselo být příliš výhodné.

Nutnost výměny stávajících kotlů donutí mnoho domácností v letošním roce uvažovat nad tím, kterým zdrojem vytápění současný kotel nahradí. Ve většině případů přitom není možností tolik. Domácnosti tak budou nejčastěji volit mezi plynovým kotlem, kotlem na biomasu a tepelným čerpadlem.

Právě první možnost, tedy plynový kotel by se na první pohled mohla pro domácnosti zdát velmi výhodná. Plynový kotel totiž oproti ostatním možnostem vychází nejlevnější, co se pořizovací ceny týče. Stejně tak je v současné situaci vcelku levný i jeho provoz, jelikož se ceny zemního plynu u prodejců stabilizovaly a v posledních měsících dokonce výrazně klesají.

Situace s nízkými cenami zemního plynu ale patrně nemusí trvat dlouho. Pokles ceny plynu by totiž mohl být jen dočasný a navíc, větší instalace plynových kotlů přináší významný problém pro naplňování národních a evropských cílů snížení emisí.

Podle Komory OZE by tak zvýšená cena u regulovaných plateb za elektřinu a aktuálně levný plyn mohly brzy začít hrát do karet plynovým kotlům. „To je ale velmi ošemetné a může to dostat domácnosti do pasti, protože cena plynu umí hodně kolísat a pro řadu domácností to může do budoucna znamenat velký problém, jak jsme viděli nedávno. Vláda by měla domácnostem vyjít vstříc, dát jim jasný signál, nastavit jasně dlouhodobě motivační podmínky a podpořit je v nákupu sice na pořízení dražšího obnovitelného zdroje, který ale přináší nejudržitelnější, cenově stabilní a dlouhodobě nejlevnější způsob vytápění,” navrhuje předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Zákazy plynových kotlů přitom v případě těch nových možná přijdou už velmi brzy, kvůli nové legislativě EU na jejich provoz. „Evropská unie plánuje zákaz uvádět na trh samostatné plynové kotle, elektrokotle a kotle na kapalná paliva. Povoleny budou jen zdroje tepla se sezónní účinností 115 procent. Té mohou dosáhnout pouze nově definovaná hybridní zařízení, tedy třeba kompaktní sestava elektrokotle a tepelného čerpadla,“ říká Oto Hanus, technický ředitel společnosti Acond.

Na instalaci tepelných čerpadel a kotlů na biomasu lze ale oproti plynovým kotlům už v současnosti získat dotace. Ty ale pro mnoho nízkopříjmových dotací stále nejsou velkou motivací k tomu, nahradit stávající kotel na tuhá paliva za modernější zdroj s nízkými či nulovými emisemi. Právě v případě těchto domácností, které kotle 3. emisní třídy dosud využívají by tak měl být stát štědřejší, co se dotací týká.
Štítky: Plyn Tepelná čerpadla Výměna kotlů Zákaz kotlů Vytápění Obnovitelné zdroje
Zdroj: TZ Komora OZE