EnergoZrouti.cz

Topíte v zimě v krbu? Pak si výrazně zvyšujete riziko vzniku rakoviny plic, ukazuje studie

  
Lenka Nováková
11. 10. 2023 ▪ 09:19

Vyhříváte se v zimních měsících u krbových kamen? Pak máte pravděpodobně i výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny plic. Podle nové studie je totiž riziko vzniku karcinomu už v případě využívání krbů více jak 30 dnů v roce výrazně zvýšené kvůli vdechování toxických látek uvnitř domů a bytů.

Krby vypouštějí do interiérů velké množství toxických látek
Krby vypouštějí do interiérů velké množství toxických látek
Foto: Unsplash+

Využívání krbů či kotlů na tuhá paliva s sebou v případě nedokonalého spalování přináší emise látek, které hlavně v zimních měsících znečišťují venkovní ovzduší a mohou způsobovat zdravotní obtíže. Ještě větším problémem jsou ale látky, které zůstávají uvnitř domů a bytů, jež využívají například krbová kamna. Podle jedné z nejnovějších studií na více jak 50 tisících ženách bylo zjištěno, že s pravidelným využíváním krbů v domácnosti roste i podíl výskytu rakoviny plic.

Podle nové studie Sister Study vedlo častější využívání vnitřního vytápění dřevem k výrazně vyššímu riziku vzniku rakoviny plic. Podle dat, které studie poskytla tak ženy, jež využívají krby či jiné způsoby vytápění na dřevo emitující nebezpečné částice do vnitřního ovzduší domu více jak 30 dnů v roce měly o 43 % vyšší riziko vzniku rakoviny plic ve srovnání s lidmi, kteří tento způsob vytápění nevyužívali.

Využívání krbů v domácnostech už dříve více vědeckých prací označilo jako škodlivé pro lidské zdraví. Látky, mezi kterými nechybí například benzo[a]pyren mohou totiž být významnými karcinogeny. Už dříve tak některé organizace jako například britská Mums for Lungs požadovaly zákaz těchto způsobů vytápění, které mohou být nebezpečné i pro děti.

Současná studie sledovala více jak 50 tisíc žen zapojených v projektu Sister Study v průměru přes 11 let. Celkem bylo za tu dobu u sledovaných účastnic potvrzeno 347 případů rakoviny plic. Data pak ukázala, že účastnice, které ve svém domě využívaly více jak 30 dnů v roce vytápění kamny či krbem na dřevo byl výskyt rakoviny plic výrazně vyšší.

Studie tak ukazuje, že i vcelku krátkodobá expozice látkám emitovaným do vnitřního ovzduší domů při vytápění pevnými palivy může mít pro člověka zdravotní následky.

Velkou část sledovaných případů karcinomu plic, který je jen v Česku každý rok diagnostikován více jak šesti tisícům pacientů, přičemž přibližně 5 300 pacientů na něj zemře, lékaři přisuzují následkům kouření. Jak ale ukazuje nová studie, mohou se velmi často vyskytovat i případy osob, které nikdy nekouřily ale onemocní rakovinou plic, a to například kvůli zvýšenému riziku při využívání krbových kamen.

Ostatně karcinogenní účinky vdechování kouře ze spalování dřeva už v roce 2006 uváděla ve své studii Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace.
Štítky: Krby Vytápění Rakovina Nemoc Studie Věda Kotle Kamna