EnergoZrouti.cz

Máte překročený limit emisí? Na luxusní dovolenou zapomeňte. Cestovní kancelář předpovídá vznik „uhlíkových pasů“

  
Lenka Nováková
4. 10. 2023 ▪ 14:21

Překročili jste svůj přidělený uhlíkový limit na cestování? Tak na leteckou dovolenou na druhé straně světa můžete zapomenout. Cestovní společnost představila zprávu, která ukazuje možnou budoucnost cestování.

Cestování by v budoucnu mohlo být kvůli snižování emisí úplně jiné než ho známe nyní
Cestování by v budoucnu mohlo být kvůli snižování emisí úplně jiné než ho známe nyní
Foto: Unsplash+

Cestování do mnoha světových turistických destinací tak, jak ho známe dnes by se podle nové zprávy připravené agenturou The Future Laboratory pro cestovní společnost Intrepid Travel mohlo v budoucnu výrazně proměnit. Podle zprávy by totiž mohly na cestování vzniknout speciální uhlíkové pasy fungující podobně jako emisní povolenky. Pokud dojde k překročení stanoveného limitu uhlíku, můžeme na cestování zapomenout.

Ačkoliv by se jedna z částí nové zprávy, která zmiňuje vznik uhlíkových pasů mohla zdát na první pohled jako velký zásah do svobody cestování, zatím takový problém nehrozí. Pokud ale bude pokračovat současný trend a svět nebude s emisemi skleníkových plynů pracovat efektivněji, mohli bychom se nástupu podobných systémů dočkat už do roku 2040.

Podle Intrepid Travel by se ale v případě, že nedojde ke změně současných trendů mohly ale výrazně proměnit i další cestovní návyky a hlavně destinace, kam dnes míří velké množství turistů.

Některé oblíbené destinace totiž možná v budoucnu zaniknou, ať už kvůli zvyšování hladiny oceánů či nárůstu teploty do takových mezí, která už bude pro cestovatele nepřijatelná.

Lidé by tak v budoucnu mohli stále častěji navštěvovat o letních měsících destinace jako je Slovinsko, Polsko či Belgie, kde by se letní teploty mohly pohybovat na hladině těch, jež jsou v mnoha přímořských destinacích.

Osobní uhlíkové povolenky, které zpráva zmiňuje by mohly být jednou ze součástí, jak omezit cestování na velmi vzdálená místa, a to nejčastěji nejméně ekologickým způsobem – letecky. Každý člověk by tak měl přidělený uhlíkový pas, který by mu „přiděloval uhlík“ pro cestování v souladu s globálním uhlíkovým rozpočtem.

Oproti současnosti by tak se zavedením podobného opatření mělo dojít k dramatickému omezení cestování, a to obzvláště letecky a na velké vzdálenosti. Právě to by pak měl být velký příspěvek ke snižování emisí skleníkových plynů, které při cestování vznikají nejčastěji při dopravě.

Ačkoliv se podobné scénáře v současnosti mohou zdát spíše jako další humorný ale velmi nerealistický způsob, jak snižovat světové emise skleníkových plynů, při rychlém růstu globálních teplot by mohlo dojít i k tomu, že vlády začnou podobná opatření vymáhat.
Štítky: Cestování Emise Oteplování Dovolená Emisní povolenky Cestovní kancelář