EnergoZrouti.cz

Kvalita ovzduší se v Evropě výrazně zlepšila, stále ale zabíjí více jak 400 tisíc lidí ročně

  
Martin Bárta
24. 11. 2020 ▪ 09:02

Kvalita ovzduší na evropském kontinentu se stále zlepšuje i díky přísnějším normám či modernizaci. Znečištěné ovzduší ale i tak stojí ročně za stovkami tisíc předčasných úmrtí.

Znečišťování ovzduší
Znečišťování ovzduší
Foto: kmarius / Pixabay

Kvalita ovzduší se na Evropském kontinentu podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) stále zlepšuje. I tak ale znečištění oxidem dusičitým, přízemním ozónem ale i prachovými částicemi PM 10 a PM 2.5 zabíjí v Evropě ročně více jak 400 tisíc lidí.

Česko mezi mezi šestkou nejhorších

Jak uvádí letošní zpráva o kvalitě ovzduší od EEA, mezní hodnotu pro nebezpečné prachové částice PM 2.5, které na sebe vážou toxiny a jsou schopné proniknout i do plicních sklípků a do krve překročilo v roce 2018 hned několik států. Mimo České republiky i Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Polsko a Rumunsko.

V rámci EU se ale našlo i několik států, které zaznamenaly hodnoty nižší než je stanovený limit. Mezi těmito státy bylo Finsko, Irsko, Estonsko a Island. Tyto hodnoty pak lze hlavně v severských státech přisuzovat rychlejšímu rozvoji elektromobility ale i nárokům na průmyslové zdroje znečištění.

Podle informací EEA tak byly různé jemné částice příčinou přibližně 417 tisíc předběžných úmrtí v rámci 41 zemí Evropy. Z toho přibližně 54 tisíc úmrtí bylo přisouzeno oxidu dusičitému, 19 tisíc pak přízemnímu ozonu.

Výrazné zlepšení díky modernizaci ale i přísným limitům

Kvalita ovzduší se ale v Evropě stále zvyšuje přičemž oproti roku 2000 lze u emisí hlavních znečišťujících látek mluvit jako o výrazném zlepšení. Pokles těchto emisí souvisí hlavně s přísnějšími nároky na emise jak v dopravě tak i v průmyslu, které patří mezi hlavní znečišťovatele. Podle agentury došlo také k výraznému snížení emisí z dodávek energie, oproti tomu pokrok při snižování emisí z budov a zemědělství je stále velmi pomalý.

„Dobrou zprávou je, že se kvalita ovzduší díky námi implementovaným politikám v oblasti životního prostředí a klimatu zlepšuje. Nemůžeme však přehlížet stinnou stránku věci – počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší je stále příliš vysoký. Prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu jsme si stanovili cíl snížit všechny druhy znečištění na nulu. Máme-li uspět a plně chránit zdraví lidí a životní prostředí, musíme znečištění ovzduší dále snižovat a lépe sladit naše normy pro kvalitu ovzduší s doporučeními Světové zdravotnické organizace. Zaměříme se na to v našem nadcházejícím akčním plánu,“ Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov.
Zdroj: EU